Kontakt oss

Prosjektet er et samarbeid mellom Regionalt Kompetansesenter for barn og unge (RKBU Nord) – UiT Norges Arktiske Universitetet, Institutt for Psykologi, Universitetet i Oslo og Mental Helse Ungdom.

Referansegruppen til Mihá bestod av representanter fra de tre de samiske ungdomsorganisasjonene: Noereh, NSR-U, SUPU og SANKS Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (Finnmarkssykehuset).

Prosjektet første fase var finansiert av Dam Stiftelsen Helse og Sametinget gjennom Mental Helse Ungdom.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å delta i prosjektet som deltaker, kan du ta kontakt med: prosjektleder og professor: Ketil Lenert Hansen, telefonnummer: 907 91 116 og e-postadresse: ketil.lenert.hansen@uit.no .