Kontakt oss

Prosjektet er et samarbeid mellom Regionalt Kompetansesenter for barn og unge (RKBU Nord) – UiT Norges Arktiske Universitetet, Institutt for Psykologi, Universitetet i Oslo og Mental Helse Ungdom.

Referansegruppen til Mihá består av representanter fra de tre de samiske ungdomsorganisasjonene: Noereh, NSR-U, SUPU og SANKS Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (Finnmarkssykehuset).

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Mental Helse Ungdom og Sametinget.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å delta i prosjektet som deltaker, kan du ta kontakt med: prosjektkoordinator Ole Henrik Lifjell, Mental Helse Ungdom telefonnummer: 954 09 556 og e-postadresse: ole.henrik.lifjell@mhu.no, eller  prosjektleder og professor: Ketil Lenert Hansen, telefonnummer: 907 91 116 og e-postadresse: ketil.lenert.hansen@uit.no eller prosjektleder for spørreskjema undersøkelsen Jonas Kunst, telefonnummer: 456 70 094 og e-postadresse: j.r.kunst@psykologi.uio.no.