Styret

Etter årsmøtet 2018

 

Kontakt oss via adressen mimas-styret@list.uit.no

 

Leder

Snorre Sletten

Nestleder

Elisabeth Ovanger Barrett

Økonomiansvarlig

Clara Good

Styremedlemmer

 

Vara