Om oss

MIMASiPhilharmonie

Universitetskoret Mimas ble stiftet høsten 2000 av Ragnar Rasmussen og drives i et samarbeid med UiT Norges arktiske universitet. Koret har i dag cirka 25 medlemmer. Repertoaret spenner over både folkemusikk, jazz, kirkemusikk, viser, større klassiske og moderne verk.

Som universitetskor synger Mimas ved offisielle arrangementer ved UiT Norges arktiske universitet. Videre er Mimas praksis- og eksamenskor for kordireksjonsstudentene. Det er svært lærerikt også for kormedlemmene å delta i dirigentutdanningen.