Momentums Utdanningspris 2011

Nominasjonene til Momentums Utdanningspris er behandlet og vinneren er kåret:

Robert Jenssen fra gruppen for Dataanalyse og Sensorteknologi fikk prisen for vårsemesteret for hans innsats i Fys-3012 Mønstergjenkjenning.

Robert var gjennom hele året en engasjert og godt forberedt foreleser med god kontroll på pensumet. Det ble lagt opp til en uformell tone der studentene følte de utforsket pensumet sammen og forskjellige resultat ble utledet i fellesskap. Han hjalp til med å konkretisere lærestoffet og holdt et fokus på anvendelser ute i industrien. Alle deler av kurset ble grundig gjennomgått og han var til stor hjelp når de praktiske oppgavene skulle diskuteres og løses.

Robert Jenssen.