Planer for høstsemesteret 2011

Vi hadde vårt første styremøte for semesteret torsdag 18. august og begynte da å planlegge det nye semesteret. Det er flere ting vi ønsker å gjennomføre, blant annet populærvitenskaplig foredrag, fester, bedriftspresentasjon og julebord. Hvis vi får midler og tid ønsker vi også å få til en ny Skibotntur nå i høst.

Så hvorfor er kalenderen tom? Selv om vi internt i styret har satt datoer for alt vi planlegger, er disse forløpige. Vi ønsker ikke å legge ut noe før vi ser at dette lar seg gjennomføre på den aktuelle datoen. Dette er ikke en garanti for at det ikke kan forekomme endringer eller avlysninger, men det vil da skyldes at noe uforutsett har dukket opp.

Vi har valgt å ikke ha noen aktiviteter i august siden det uansett vil være en del debutuke- og fadderaktiviteter i denne perioden. Når planleggingen av den enkelte aktiviteten er kommet godt igang vil vi legge den inn i kalenderen og sende ut invitasjoner på Facebook og fysikkstudenter-listen på universitetets e-post. Vi vil også prøve å legge ut en liten sak her på hjemmesiden både før og etter aktiviteten. Noen ganger vil vi også henge opp plakater på oppslagstavler i Breivika og på Nobs.

Har du forslag til noe vi burde arrangere? Send oss en e-post!