Årsmøte 1. februar 2012

Årsmøtet ble avholdt 1. februar 2012. På agendaen stod følgende saker:
– Valg av møteleder, referent og tellekorps.
– Kort informasjon fra styret i Momentum.
– Endring av vedtekter.
– Valg av nytt styre. Leder, nestleder og styremedlemmer.
– Diverse.

Det nye styret ble:
Superleder: Hege-Beate Fredriksen
Halvleder: Sigurd Kulseng
Styremedlem: Marius Hansen
Styremedlem: Tarjei Antonsen
Styremedlem: Vidar Vikjord
Styremedlem: Hans Kristian Djuve
Styremedlem: Michael Kampffmeyer
Styremedlem: Tor Arne Grønmo
Styremedlem: Jørgen Agersborg

Referat finnes her: Referat fra årsmøte 1.feb 2012