Introduction to graphics and LaTeX

Update: The presentation given can be found at http://matagalatlante.org/nobre/hyt/mpost.html under the text wide-range tutorial.

Momentum is giving a tutorial on creating complex  high quality drawings and animations using MetaPost (wikipedia) with tools like LaTeX, Dia and GNUPlot. MetaPost is a powerful language for producing figures for lectures, articles and presentations. The lecture will be held by Dr. Luís Nobre Gonçalves, who is a visiting professor from The New University of Lisbon. He has a long experience in using these tools and has also developed an extension to MetaPost called FeatPost.

We encourage all students, phd’s and scientific employees to attend.

The lecture will be held at the Auroral Observatory’s main auditorium, Monday the 16th from 14:15 to 16:00.

 

 

Momentums Utdanningspris 2011

Nominasjonene til Momentums Utdanningspris er behandlet og vinneren er kåret:

Robert Jenssen fra gruppen for Dataanalyse og Sensorteknologi fikk prisen for vårsemesteret for hans innsats i Fys-3012 Mønstergjenkjenning.

Robert var gjennom hele året en engasjert og godt forberedt foreleser med god kontroll på pensumet. Det ble lagt opp til en uformell tone der studentene følte de utforsket pensumet sammen og forskjellige resultat ble utledet i fellesskap. Han hjalp til med å konkretisere lærestoffet og holdt et fokus på anvendelser ute i industrien. Alle deler av kurset ble grundig gjennomgått og han var til stor hjelp når de praktiske oppgavene skulle diskuteres og løses.

Robert Jenssen.