Årsmøte 1. februar 2012

Årsmøtet ble avholdt 1. februar 2012. På agendaen stod følgende saker:
– Valg av møteleder, referent og tellekorps.
– Kort informasjon fra styret i Momentum.
– Endring av vedtekter.
– Valg av nytt styre. Leder, nestleder og styremedlemmer.
– Diverse.

Det nye styret ble:
Superleder: Hege-Beate Fredriksen
Halvleder: Sigurd Kulseng
Styremedlem: Marius Hansen
Styremedlem: Tarjei Antonsen
Styremedlem: Vidar Vikjord
Styremedlem: Hans Kristian Djuve
Styremedlem: Michael Kampffmeyer
Styremedlem: Tor Arne Grønmo
Styremedlem: Jørgen Agersborg

Referat finnes her: Referat fra årsmøte 1.feb 2012

Nye studenter til styret

Styret i Momentum består i dag av bare 3, 4, og 5. årsstudenter. Vi lurer derfor på om det finnes noen fra 1. og 2. året også som kunne tenke seg å være med i styret? Vi vil gjerne ha noen ideer fra dere også på styremøtene om hva dere har lyst til at vi skal gjøre. Og ikke minst sikre videre drift av foreninga den dagen vi er ferdige å studere. Hvis det er noen som er interesserte kan dere kontakte oss på mail-adressen fysikkforeninga.momentum@gmail.com, eller bare komme og ta en prat med noen i styret.