Om oss

Momentum er en studentforening for studentene ved Institutt for Fysikk og Teknologi. Vi hadde oppstartsmøte 21.01.2011 og vil arrangere faglige og sosiale aktiviteter. Målet er å gi studentene mulighet til å knytte kontakter både med andre studenter (på tvers av årstrinn og retning) og relevante aktører i industri og næringsliv.

Flere fysikkforeninger har kommet og gått. Vi ønsker å bestå og det er derfor viktig å understreke at vi ønsker å komme i kontakt med både studenter, forelesere og bedrifter. Vi er lett tilgjengelige både på Facebook under gruppa “Fysikkforeninga Momentum” og på e-post (fysikkforeninga.momentum@gmail.com).

Vi er registrert i Brønnøysundregisteret som “Fysikkforeninga Momentum” med organisasjonsnummer 996 564 819 og det er opprettet en bankkonto på foreningen.

Styret

Nåværende styre består av:

  • Superleder: Marianne Myrnes
  • Halvleder: Mikhail Enikeev
  • Styremedlem/Økonomisjef: Tina Eliassen Nylehn
  • Styremedlem: Martine Espeseth
  • Styremedlem: Mats Lunde
  • Styremedlem: Jørgen Hetzler
  • Styremedlem: Sigurd Kulseng
  • Stremedlem: Vegard Nilsen
  • Styremedlem: Amund Jenssen