Kontakt

E-post:
fysikkforeninga.momentum@gmail.com

Postadresse:
Fysikkforeninga Momentum
Nordlysobservatoriet
Fakultetet for naturvitenskap og teknologi
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Vi er også tilgjengelige på Facebook under gruppa “Fysikkforeninga Momentum”.

Momentum har ikke et eget telefonnummer, men hvis det er ønskelig kan vi oppgi privat telefonnummer til leder og/eller nestleder ved forespørsel per e-post.