Skibotntur 14. til 16. Oktober

Har du lyst til å være med på høstens mest innholdsrike helg?

En liten oppsummering fra forrige tur kan leses her:  turen i vår

I høst har vi bl.a dette på programmet:

  • Foredrag fra vitenskapelige ansatte.
  • Flaskerakettkonkurranse.
  • Tur til astronomiforeningens teleskop.
  • Mange sosiale aktiviteter.

Du melder deg på ved å sende en mail til: fysikkforeninga.momentum@gmail.com,  eller ved å kontakte et av styremedlemmene.

Påmeldingsfrist: 7 Oktober.

Egenandel på 100 kroner vil dekke reise, opphold, aktiviteter med premier og god mat alle dagene.

Feltstasjonens informasjonsside

Superlørdag 1. oktober

Alle fysikkstudenter er velkommen til superlørdag 1. oktober på realfagsbygget i Breivika. Yngve Birkelund på energi og klima-gruppa kommer til å holde et foredrag om fornybar energi og etterpå samles vi i kantina. Der vil det være anledning til å sosialisere med studenter på alle årstrinn. Det blir tatt med brettspill og det vil også være anledning til å spørre om hjelp til oppgaveregning dersom det er ønskelig.

Oppmøte: 12:30 i kantinen på Realfagsbygget.

Håper å se mange nye studenter i tillegg til de meir garva oldingan!

Nye studenter til styret

Styret i Momentum består i dag av bare 3, 4, og 5. årsstudenter. Vi lurer derfor på om det finnes noen fra 1. og 2. året også som kunne tenke seg å være med i styret? Vi vil gjerne ha noen ideer fra dere også på styremøtene om hva dere har lyst til at vi skal gjøre. Og ikke minst sikre videre drift av foreninga den dagen vi er ferdige å studere. Hvis det er noen som er interesserte kan dere kontakte oss på mail-adressen fysikkforeninga.momentum@gmail.com, eller bare komme og ta en prat med noen i styret.

Planer for høstsemesteret 2011

Vi hadde vårt første styremøte for semesteret torsdag 18. august og begynte da å planlegge det nye semesteret. Det er flere ting vi ønsker å gjennomføre, blant annet populærvitenskaplig foredrag, fester, bedriftspresentasjon og julebord. Hvis vi får midler og tid ønsker vi også å få til en ny Skibotntur nå i høst.

Så hvorfor er kalenderen tom? Selv om vi internt i styret har satt datoer for alt vi planlegger, er disse forløpige. Vi ønsker ikke å legge ut noe før vi ser at dette lar seg gjennomføre på den aktuelle datoen. Dette er ikke en garanti for at det ikke kan forekomme endringer eller avlysninger, men det vil da skyldes at noe uforutsett har dukket opp.

Vi har valgt å ikke ha noen aktiviteter i august siden det uansett vil være en del debutuke- og fadderaktiviteter i denne perioden. Når planleggingen av den enkelte aktiviteten er kommet godt igang vil vi legge den inn i kalenderen og sende ut invitasjoner på Facebook og fysikkstudenter-listen på universitetets e-post. Vi vil også prøve å legge ut en liten sak her på hjemmesiden både før og etter aktiviteten. Noen ganger vil vi også henge opp plakater på oppslagstavler i Breivika og på Nobs.

Har du forslag til noe vi burde arrangere? Send oss en e-post!

Momentums Utdanningspris 2011

Nominasjonene til Momentums Utdanningspris er behandlet og vinneren er kåret:

Robert Jenssen fra gruppen for Dataanalyse og Sensorteknologi fikk prisen for vårsemesteret for hans innsats i Fys-3012 Mønstergjenkjenning.

Robert var gjennom hele året en engasjert og godt forberedt foreleser med god kontroll på pensumet. Det ble lagt opp til en uformell tone der studentene følte de utforsket pensumet sammen og forskjellige resultat ble utledet i fellesskap. Han hjalp til med å konkretisere lærestoffet og holdt et fokus på anvendelser ute i industrien. Alle deler av kurset ble grundig gjennomgått og han var til stor hjelp når de praktiske oppgavene skulle diskuteres og løses.

Robert Jenssen.

Superlørdag

Lørdag 19. februar arrangerte vi første “Superlørdag” på Nordlysobservatoriet. Det ble holdt populærvitenskapelig foredrag av professor Ove Havnes om radar- og rakettundersøkelser av øvre atmosfære (han hadde til og med en rakett med seg). Det ble også holdt foredrag om sommerjobb i både inn- og utland og et lite innføringskurs i LaTeX. Seansen ble avsluttet med sosialt samvær i foajéen.

Velkommen til Fysikkforeninga Momentums hjemmeside

Den enkleste måten å komme i kontakt med oss er gruppa “Fysikkforeninga Momentum” på Facebook eller å sende en e-post til fysikkforeninga.momentum@gmail.com. Vi legger ut informasjon både på Facebook og på denne siden. Til høyre på siden kan dere klikke på kalenderikonet for å se Google kalenderen vår med oversikt over kommende arrangementer.

Information in English:
This website will only be maintained in Norwegian. For information in English, don’t hesitate to contact us on our Facebook group “Fysikkforeninga Momentum” or by e-mail at fysikkforeninga.momentum@gmail.com.