Om MONS

MONS (Møte om norsk språk) er eit forum for alle som forskar i norsk språk. Møtet blir halde annakvart år og møtestaden alternerer mellom norske universitet. Det fjortande møtet blir halde ved Universitetet i Tromsø. Eit oversyn over tidlegare møte finst på denne sida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *