Invitation to participate in MSc courses in Murmansk Autumn 2014

Høst 2014/Autumn 2014: Murmansktilbudene innen fiskeri og russisk språk og litteratur/Courses in Murmansk on fisheries and Russian culture and language

Til alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet og andre institusjoner innen UH-sektoren i Norge. Sammen med våre partnere i Murmansk  – MSTU (Murmansk State Technical University), MSHU (Murmansk State Humanities University, PINRO (Det russiske havforskningsinstituttet – POLAR RESEARCH INSTITUTE OF MARINE FISHERIES  AND OCEANOGRAPHY)  og andre institusjoner, inviterer vi nå interesserte til å vurdere ett semesters (eller kortere) opphold  i Murmansk.

Tilbudene som gis er:

 

1. Marine and fisheries biology, harvest technology, aquaculture (10 ECTS)

2. Fisheries Economy and Management (10 ECTS)

3. Russian language and culture (20 ECTS):

  • Russian language (10 ECTS)
  • Russian culture (10 ECTS)

 

Mer informasjon oversendes hvis interesse.

De tre tilbudene vil fylle et helt semester, men det er også mulig å ta deler av dette.

Eksamen vil i utgangspunktet bli å ta i Murmansk. Dette er et unikt tilbud for den som har en økonomi eller biologifaglig bakgrunn og som ønsker ytterligere utdyping i forhold til russisk nærings- og samfunnsliv.

Tilbudene gis av vår russiske partner, men forelesningene vil bli gitt av både russiske og norske forelesere. Tilbudene vil bli gjennomgått av våre lærere slik at de skal kunne inngå som en del av norske studenters studieopplegg.

Er du interessert i russiske forhold og samfunnsliv så reflekter over dette unike tilbudet!

Oppstart:  15. sept for Russian language and culture / 12 okt. for fiskeritilbudene – Avslutning første halvdel av desember.

Finansieringskilde: Senter for Internasjonalisering av utdanningen – SIU

 

Alle henvendelser til  undertegnede: Jens Revold, BFE fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet

jens.revold@uit.no

tlf 77646298/41434933

Offer to participate

Together with our partners in Murmansk  –  MSTU (Murmansk State Technical University), MSHU
(Murmansk State Humanities University, PINRO (Det russiske havforskningsinstituttet – POLAR RESEARCH INSTITUTE OF MARINE FISHERIES  AND OCEANOGRAPHY) , and other institutions – we now invite interested students to plan a one semesters (or shorter) stay in Murmansk.

What is offered is:

 

1. Marine and fisheries biology, harvest technology, aquaculture (10 ECTS)

2. Fisheries Economics and management (10 ECTS)

3. Russian culture and language (20 ECTS):

  • Russian language (10 ECTS)
  • Russian culture (10 ECTS)

 

The first two courses’ outlines will be sent you on interest shown. The third one is still under development, but will soon be presented.

The three courses will cover the full autumn semester, but it is also possible to take one or two of the courses.

Exams will be organized in Murmansk, but it is discussed whether these can be held in Tromsø for Norwegian students.

This is a unique offer for the ones who have or are interested in/background from  economics and marine biology and who will have a more profound learning from Russian  industry and community.

The courses are given by our Russian partners, but lectures will be given by both Russian and Norwegian teachers. The courses will be evaluated by also our teachers so that it will be possible to include these into the Norwegians students’ ordinary programs.

If you are interested in Russian industry and way of life, you should definitely reflect upon this unique offer!

 

Start-up: Russian Culture and language 15. Sept. / Fisheries courses 12. Oct. – Finalization by  mid-December.

 

Funding:  Centre for internationalization of Education (SIU)

 

All questions can be sent to Jens Revold, BFE-faculty, UiT Norways arctic University

jens.revold@uit.no

tlf 77646298/41434933
Ansvarlig: Jens Revold
Telefon: 41434933
E-post: jens.revold@uit.no

Ansvarlig for siden: Jens Revold
Sist endret: 27.05.2014