This workshop is offered as an in-person event in Tromsø and the language of the event is Norwegian

Dato: 22.–23. november

Sted: UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø

Åpne tidsskrift bør være tilgjengelige for flest mulig også når det gjelder universell utforming, og skal ikke ekskludere brukere basert på funksjonsevne. Dessuten må de norske publiseringstjenestene følge kravene i Forskriften om universell utforming av IKT-løsninger, som gjelder fom 1. januar 2021.

Universitetsbiblioteket i Tromsø organiserer en workshop om universell utforming i tidsskrift som bruker programvaren Open Journal Systems (OJS). Workshopen retter seg mot støttepersonell for OJS-baserte publiseringstjenester/forlag som publiserer åpne tidsskrift. Workshopen er hovedsakelig ment for nasjonale deltakere, av hensyn til ev. koronarestriksjoner – arrangementsspråket blir dermed norsk. Deltakerantallet begrenses til 25 personer. Arrangementet er gratis, men deltakerne vil måtte kjøpe lunsj selv.

Arrangementet vil være en miks av foredrag og praktiske oppgaver (gruppearbeid, arbeid med egne sider) og vil strekke seg fra lunsjtid den 22. november og ut arbeidsdagen den 23. november. Vi skal diskutere universell utforming av nettsider og dokumenter, og mulige implementeringsprosesser for deres publiseringstjenester.

Programmet publiseres senere i høst, men du kan allerede nå melde deg på workshopen via dette nettskjemaet. (Påmelding til Munin-konferansen – som i år foregår digitalt – vil være separat og vil åpnes ila september.) Ønsker du å stille med et bidrag (presentasjon, poster, gruppeoppgave) eller har andre tips/ideer for arrangementet, skriv det gjerne i kommentarfeltet i skjemaet.