This workshop is offered as an in-person event in Tromsø and the language of the event is Norwegian

Dato: 22.–23. november

Sted: UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø, Kultur- og Samfunnsfagsbiblioteket (Huginbakken 14), Rom 244

Åpne tidsskrift bør være tilgjengelige for flest mulig også når det gjelder universell utforming, og skal ikke ekskludere brukere basert på funksjonsevne. Dessuten må de norske publiseringstjenestene følge kravene i Forskriften om universell utforming av IKT-løsninger, som gjelder fom 1. januar 2021.

Universitetsbiblioteket i Tromsø organiserer en workshop om universell utforming i tidsskrift som bruker programvaren Open Journal Systems (OJS). Workshopen retter seg mot støttepersonell for OJS-baserte publiseringstjenester/forlag som publiserer åpne tidsskrift. Workshopen er hovedsakelig ment for nasjonale deltakere, av hensyn til ev. koronarestriksjoner – arrangementsspråket blir dermed norsk. Deltakerantallet begrenses til 25 personer. Arrangementet er gratis, men deltakerne vil måtte kjøpe lunsj selv.

Arrangementet vil være en miks av foredrag og praktiske oppgaver (gruppearbeid, arbeid med egne sider) og vil strekke seg fra lunsjtid den 22. november og ut arbeidsdagen den 23. november. Vi skal diskutere universell utforming av nettsider og dokumenter, og mulige implementeringsprosesser for deres publiseringstjenester.

Meld deg på workshopen via dette nettskjemaet. Påmeldingsfrist – 9. november. (Påmelding til Munin-konferansen – som i år foregår digitalt – skjer separat.)

Program

22. november

11:00–12:00Lunsj
12:00–12:10Introduksjon og workshopplan
12:10–13:10Hjelpeteknologi og brukerutfordringer: Brukerperspektivet. Roger Riise
13:10–13:30Pause
13:30–14:30Universell utforming: krav og retningslinjer. Annikken Steinbakk, UiT, Seksjon for kommunikasjon
14:30–14:45Pause
14:45–15:45Universell utforming i Open Journal Systems, Aysa Ekanger, Universitetsbiblioteket i Tromsø
15:45–15:55Presentasjon av prosjektet "Tidsskriftsartikler kompatible med talesyntese", Peter Vedal Utnes, Universitetsbiblioteket i Tromsø

23. november

09:00–10:00Universell utforming av Word-dokumenter. Bjørnar Kvernevik, Universell
10:00–10:15Pause
10:15–11:30Tilgjengelige Word-maler og god konvertering til PDF. Bjørnar Kvernevik, Universell
11:30–12:30Lunsj
12:30–13:30Hvordan organiserer vi arbeidet med universell utforming ved våre publiseringstjenester? Bjørnar Kvernevik, Universell
13:30–13:45Pause
13:45–15:00Gruppearbeid: Vi jobber med fremdriftsplaner
15:00–15:15Oppsummering av workshopen og planer for videre samarbeid