Oppstart MUSEd-prosjektet


Oppstart høsten 2019

Oppstartsseminaret fyrtårnsprosjektet MUSEd foregikk i musikkonservatoriets lokaler med deltakende lærere og studenter aktive og til stede. Prosjektets forskjellige deler ble inndelt i fem arbeidspakker med tematikkene:

  • Flipped studio: På hvilke måter er det fruktbart å jobbe med “omvendt klasserom” i instrumentalundervisning og praksisveiledning?
  • Sharing the Podium: Peer-learning i ensemleledelsefaget.
  • Critical Respons Process (CRP): Utprøving og utvikling av metoden i forskjellig undervisningskontekster
  • Undervisningslab: Oppbygging av portabel video-lab for arbeid med praksisundervisning
  • Kartlegginger: Prosjektet skal blant annet kartlegge hva som finns av forskning på studentaktiv læring i musikkpedagogiske fag, studenters oppfatninger om sammenhengen mellom praksis ved Musikkonservatoriet og det de mener de har behov for etter endt studium.

One thought on “Oppstart MUSEd-prosjektet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *