Categories

Forside

Samlet av

 Niels Eskild Johansen

Du finner her

  • En eksempelsamling som viser noen hovedtrekk i klassiske komponisters bruk av akkorder.
  • En samling lytteøvelser som sikter mot auditiv akkordgjenkjenning.
  • En mulighet for å øve akkordgjenkjenning uten spesiell, selektiv lyttemetode.
  • Studiemateriale for deg som vil lære mer om et av de vesentlige elementer i komponering.

 Samlingen er utarbeidet av Niels Eskild Johansen, pensjonert dosent ved Musikkonservatoriet , Norges arktiske universitetet i Tromsø  

Den omfatter 352 musikksitater, -er gatis og tilgjenglig for enhver.

Andre nettsider av samme forfatter: polyrytmer.info og musikklesing.no

Kontakt: nilsej@online.no

Noen av eksemplene er funnet av kolleger og tidligere studenter. Jeg takker for dem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *