Klassisk harmoni

– er

 • En eksempelsamling som viser noen hovedtrekk i klassiske komponisters bruk av akkorder.
 • En samling lytteøvelser som sikter mot auditiv akkordgjenkjenning.
 • En mulighet for å øve akkordgjenkjenning uten spesiell, selektiv lyttemetode.
 • Studiemateriale for deg som vil lære mer om et av de vesentlige elementer i komponering.
 • Utarbeidet av dosent Niels Eskild Johansen,  Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitetet i Tromsø.
 • Gratis og tilgjenglig for enhver.
 • Under konstant utvikling.
 • Nu 351 musikksitater.
 • Andre nettsider av samme forfatter: polyrytmer.info og musikklesing.no
 • Senest tilføyet: Modulasjon med forminsket septimakkord
 • På siden Hva skjer nå kan du lese om de seneste tilføyelser og endringer
 • Kontakt: nilsej@online.no

NB: Mp3-spilleren er endret i alle eksempler. Jeg trenger tilbakemelding dersom du møter problemer.

Noen av eksemplene er funnet av tidligere eller nåværende studenter. Jeg takker for dem.


Alt innhold: Niels Eskild Johansen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: U-vett, Universitetet i Tromsø