INNHOLD

Klassisk harmoni

« Tilbake til forsiden

Bidominant med kvint i bass

Dominantfunksjonen, det spenningsforhold som du hører ved oppløsning av en dominant til tonika, kan knyttes til alle toneartens treklanger.

I C-dur kan dominantfunksjonen, i tillegg til tonika, også knyttes til:

eks1

Dette kan skje uten at det medfører noen tendens til modulasjon.

Vi bruker betegnelsen bidominant om akkorder som er har dominantrelasjon til de treklanger i tonearten, som ikke er tonika. Det angis skriftlig med en parantes omkring D-tegnet. Her ser du alle toneartens mulige bidominanter. Lytt først DT-funksjonen

Med bidominantene knyttes denne funksjonen til de øvrige reklanger:

eks3-b

Her ser du bidominant med kvint i bass til alle toneartens treklanger. Bassen går trinnvis nedover. Lytt til bassgangen i eksemplet og bruk den til å skille utgaven med kvint i bass fra de øvrige bidominanter. Bidominanten til Ds er den minst vanlige.

eks

Bidominanter med kvint i bass er markert med gul farge og grå ramme om dominanten og dens oppløsning.  Andre bidominanter kan være markert bare med grå ramme.

 

Musikkeksempler

Naxos: 8.557172

F. Schubert, Glaube, Hoffnung und Liebe, op. 97

I dette eksempel hører du mange dominanter med kvint i bass. Legg merke til den karakteristiske trinnvis nedadgående bass både når akkorden er dominant og bidominant.

* Analysen av denne som bidominant med kvint i bass er resultat av en tilpassing til vår analysetradisjon. Schubert har notert akkorden som bidominant med septim i bass til Ss. Det er bare notasjonen som skiller de to. Med små noter ser du akkorden notert så den tilsvarer analysen.

Naxos: 8.550241

G. Verdi, Fangekoret fra Nebukanezar.

Sekventiske bidominanter til Ts og S.

Naxos 8.550558

L. v. Beethoven, Kvartett op. 18 no. 1, Scherzo.

Sekventiske bidominanter til Ss og Ds.

Bidominant med kvint i bass til Tp.

Karakteristisk bass: trinnvis nedadgående fra 7. til 6. trinn.

Naxos 8.554796

F. Schubert, Der Kreuzzug

Schubert Kreuzzug

Kortsitat

Naxos 8.554471

F. Schubert, Täuschung, fra Winterreise

Schubert Tauschung Adur

Kortsitat

Naxos BIS-CD-966-68

F. Mendelssohn, Pianokonsert nr. 1 op. 25, 2.sats

 

Naxos: 8.550260

F. Schubert, Impromptu op. 142 nr. 2

Naxos 9.80533

J. Haydn, Symfoni nr. 104, London, Menuett

Her oppløses bidominanten først oppover til Ts med ters i bass, etterpå ned til den samme akkord med grunntone i bass.

Haydn Symfoni 104 London menuett

Naxos 8.550260

F. Schubert, Impromptu op. 90 nr. 3

Schubert Impromptu 90 3

* F-dur akkorden er vanskelig å plassere med funksjon i g-dur, kan tolkes som subdominantens subdominant uten at dette gir noen vesentlig mening. I denne situasjon representerer akkorden en begynnelse på et sekventisk sitat av taktene 17 til 20. Denne sammenhengen vil være mer karakteristisk enn en plassering av F-dur som funksjon i G-dur.

Naxos BIS-CD-521-24

F. Schubert, Forellekvintetten, Sczerzo

Her hører du en sekvens med bidominanter til Ts, S og Ss.

Schubert Klaverkvintet 1

 

Bidominant med kvint i bass til dominanten.

Karakteristisk bass: trinvis nedadgående fra 6. til 5. trinn.

Naxos 8.572378

R. Schumann, Die beiden Grenadiere

Schumann Die beiden Grenadiere

 

Naxos 8.571062

R. Schumann, Karneval, innledning

Schumann Carnaval 1 kvint i bass

 

Naxos 8.550167

L. v. Beethoven, sonate for klaver op. 7 nr. 4, 2. sats

Beethoven sonate op 7 nr 4

Kortsitat

Naxos 8.55t668.

R. Schumann, trio fra Novelletten 1

Schumann Novelletten 1

Naxos 8.550158

G. F. Händel, Concerto grosso op. 6 nr. 8,  Adagio

– Når bidominanten kommer andre gangen legges den om med ters i bass før oppløsningen. Händel forbereder her modulasjon til D.

Handel Concerto grosso op 6 nr 8 adagio

Naxos 8.550045

L. v. Beethoven, Sonate Pathetique, 2 sats

Beethoven Pathetique 2

Andre
Naxos: 8.550259

F. Schubert, Moment musical op.94 nr. 3

Denne bidominant går til S.

Naxos: BIS-CD-92

R. Schumann, Am leuchtenden Sommermorgen, fra Dichterliebe

Denne bidominant går til Ss.

* Altereret vekseldominant i en ikke helt vanlig notasjon. Den noteres som regel sådan at det her skulle være  (nedefra) gess – b – dess – e.

Kortsitat:

« Tilbake til forsiden


Alt innhold: Niels Eskild Johansen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: U-vett, Universitetet i Tromsø

TIPS!

Klikk her for å få opp innholdsfortegnelse som du kan navigere med.

Klikk utenfor menyen for å lukke den igjen.