INNHOLD

Klassisk harmoni

« Tilbake til forsiden

Andre dominant noneakkorder

Dominantakkorden vil ofte få tillagt en liten septim, den kan i tillegg få tillagt en none. Nonen kan være både stor og liten.

Når dominanten får tillagt en none vil det dissonerende none intervall , som forekommer mellom dominantens grunntone og nonen, være meget hørbart og effektfullt. Akkorden blir mer generelt anvendelig når denne effekten utelates, det gjøres ofte ved å utelate grunntonen.  Dette skjer i den vanligste form for dominant noneakkord, som kalles  ufullkommen dominant noneakkord, som altså er en fireklang oppbygget av terser fra toneartens 7. trinn.

Den ufullkomne dominant noneakkord med lille none kalles også dim akkord, dim står her for diminished og refererer til at yttertonene i akkordoppbyggingen danner en forminsket septim.  Dette er den vanligste forekomst av dominant noneakkord. Dim-akkorden har eget avsnitt, se Den forminskede septimakkord, dim-akkorden. Her kan du lytte til de mindre vanlige noneakkorder med både grunntone og none.

Lytt først til dominanten med og uten none.

Lytt til det samme i moll. Den store none er aktuell  i dur da denne nonen tilhører skalaen. I moll er det den lille nonen, som ligger i skalaen.

Om symbokbruk:  Jeg velger i det følgende en forenkling i symbolbruk, som teretisk set ikke er veldig konsekvent: jeg bruker nulle etter nitallet: , for å angi liten noen. Når nullet mangler, .  Begrunnelse: jeg ønsker så mye oppmerksomhet som mulig omkring den auditive gjenkjennelse.

For den teoretisk interesserte følgende om symbolbruk i forbindelse med noneakkorden.

Nullet i symbolet  vil vanligvia angi en alterasjon, altså et avvik fra tonertens toner. Det medfører at deominant noneakkorden med liten none i dur bør betegnes da dominantens none ifølge tonearten er en stor none (tonen a). Den samme akkord vil i moll få symbolet , den lille nonen, tonen ass, ligger i tonearten.  Dette medfører at symbolet  alltid vil vised til en liten none.  Symbolet vil kunne angi liten nonen eller stor none. Teroetisk sett skulle vi ha en parallell når en skalaegen liten none erstattes av en stor. Dette ville naturlig sym,boliseres med et pluss etter nitallet, – dette er imidlertid mest av teoretiske interesse da en skalaegen liten none sjeldent erstattes av en stor.  jeg velger altså her den enklere versjon, hvor nullet konsekvent angir liten none og 9-tallet uten null angir stor none.

Kapitlet omfatter tre akkordtyper:

Fullkommen noneakkord med stor none

Fullkommen noneakkord med liten none

Ufullkommen noneakkord med stor none (utelatt grunntone)

Den siste varianten, ufullkommen noneakkord med liten none har fått eget kapittel.

Fullkommen noneakkord med stor none

Naxos BIS-1987

F. Schubert, Symfoni no. 6, Allegro

Her hører du først stor none, etterpå liten none, se neste avsnitt.

Schubert symfoni no 6 allegro stor none

Naxos 8.553232

L. v. Beethoven, Fiolinkonsert 1. sats

Nonen er markert i notene.

Naxos: 8.550186

W. A. Mozart, Symfoni nr. 39 sats 1

Først hører du den fullkomne noneakkord med liten none, etterpå med stor none.

Fullkommen noneakkord med liten none

Nonen er markert i notene.

Naxos: 8.550849

Robert Schumann, Leides Ahnung fra Albumblätter.

Naxos: 8.550608

Robert Schumann, ouverture til Genoveva, op. 81

Du kan lytte til to sitater fra satsen, først innledningen etterpå fra takt 10.

Naxos BIS-SACD-1612

L. v. Beethoven, Sonate nr. 27 op. 90 nr. 1, 2. sats

Naxos: 8.550054

L. v. Beethoven, Sonate nr. 17 op. 31 nr. 2, sats 2

Du høre to eksempler fra denne satsen.

Naxos: 8.550234

L. v. Beethoven, Sonate nr. 29 op 106, Hammerklaver.

Naxos: 8.571062

R. Schumann, Papillons nr. 6

Du hører først to forekomster av dim akkorden, den  ufullkomne noneakkord.

*Analysen av denne akkorden som T kan diskueres. Den er valgt fordi akkoren uansett analyse representerer en oppløsning av dominanten, et element som er et poeng i dette eksemplet.

Kortsitat:

Ufullkommen noneakkord med stor none

Naxos 9.80299

L. v. Beethoven, Pianokonsert no. 4, Andante con moto

beethoven pianokonsert no 4

Naxos: BIS-SACD-1408

P. Tchaikovsky, Symfoni nr. 5, 2. sats

Naxos 8.571062

R. Schumann, Papillons nr. 8

Her hører du ufullkommen dominant med stor none side om side med den tilsvarende dim akkord (med liten none).

Du kan følge notene i C-dur eller den originale Dess-dur.

« Tilbake til forsiden


Alt innhold: Niels Eskild Johansen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: U-vett, Universitetet i Tromsø

TIPS!

Klikk her for å få opp innholdsfortegnelse som du kan navigere med.

Klikk utenfor menyen for å lukke den igjen.