INNHOLD

Klassisk harmoni

« Tilbake til forsiden

Hva skjer nå?

01.11.2019

Nytt eksempel modulasjon med dim-akkord: Schubert  Der Alpenjäger, op.13 no 3

21.09.2019
Spillefunksjonen har tidligere vært Adobe Flashplayer. Jeg har nu skiftet til HTML5’s innbyggede audiospiller. Den er tryggere, den er vesentlig mere stabil og fungerer også på nettbrett og mobiltelefoner. Pynter ikke på sidene, det kan kanskje endres med tiden.

23.11.2018

To nye eksempler på parallelle sekstakkorder begge fra Haydns Sonate no. 59 i ess.dur.

01.11.2018

To eksempler i samlingen med neaplitansk subdominant fjernet, Traetta og Piccinni: ikke mulig å få nødvendige tillatelser.

26.10: Små korreksjoner i avsnitt med bidominant med ters i bass, bl.a. tydeliggjøring av notasjonsproblem i Dvorak, Als die alte Mutter, fra Zigeunerlieder.

14.10.2018: Nyt eksempel i samlingen med alterert vekseldominant, Schubert Strykekvintett avsluttning med alterert dominant. Takk til Jørgen Mortensen for dette eksempel.

09.06.2017

Bachs preludium 21 fra Wohltemperiertes Klvier bind 2 er siteres i avsnittt om ingannosekvens, satsen inneholder også rosalie og er dermed nu også sitert i denne samling.

01.06.2017

Nytt eksempel på terstrapprosalie, Chopin mazurka op. 24 no. 4. Dermed tre eksempler på terstrapprosalie, som har fått eget avsnitt. Er alle hentet fra Chopins mazurkaer, – vil gjerne ha eksempler fra andre komponister.

22.03.2017

Små redaksjonelle endringer i avsnittet om dim-akkorden. Nytt eksempel Beethoven Fiollinkonsert.

13.03.2017

Nytt eksempel på parallførte dim-akkorder, Mozart Pianokonsert no. 24 sats 1. Samme eksempel er også lagt inn i samlingen av parallelførte akkorder.

10.03.2017

Nytt eksempel på alterert vekseldominant: Mozart Pianokonsert no. 24, sats 3

09.03.2017

Nytt eksempel på ingannosekvens, Mozart Pianokonsert no. 23 sats 3

Nytt eksempel rosaliesekvens, Mozart Pianokonsert no. 23, sats 1

03.03.2017

Nytt eksempel på kvintskrittsekvens, Rachmaninov 3. pianokonsert.

27.02.2017

Nytt eksempel på kvintskrittsekvens, Rachmaninov 3. pianokonsert.

16.02.2017

Ingannosekvenser i modulasjon er samlet, nytt eksempel Schubert An die Leier.

15.02.2017

Nytt eksempel medtilhørende revidering av oppsett i avnsittet om modulasjon med forminsket septimakkord.

14.02.2017

Nytt eksempel på modulasjon med forminsket septimakkord, Schubert: An die Leier

03.02.2017:

To eksempler på alterert dominant sist i avsnittet om alterert vekseldominant, i den forbindelse ny vennlig tillatelse fra Signum Classics.

27.01.2017

To nye eksempler fra Tryllefløyten,

ingannosekvens og kvintskrittsekvens

– har medført en liten endring i presentasjon av samlingen første eksempler.

 

kvintskrittsekvens

15.11.2016: Nytt eksempel i avsnitt Inganno sekvens: Chopin Mazurka no. 50, op. 68 no. 3.

07.11.2016

Tilføyelse av eksempler på real kvintskrittsekvens. Ny eksempler av Chopin og Schumann.

 

13.06.2016: Neapolitansk subdominant, nytt eksempel på neapolitaner i dursats. I samme samling vil eksemplet fra Traetta Ombra cara, amoroso bli fjernet på grunn av problemer med å finne innspilning jeg har tillatelse til å sitere.

Tomaso Traetta, Forspil til Ombra cara, amorosa

25.05.2016

Ny samling: modulasjon med forminsket septimakkord

06.05.2016

Eksempler med modulasjon med forminsket septimakkord er fjernet fra samlingen Den forminskede septimakkord, dim-akkorden. Eksemplene vil inngå i ny samling, Modulasjon med forminsket sepåtimakkord, som blir tilgjengelig i løpet av kort tid.

 

15.02.2016

Samlingen med ingannosekvenser er nå tilgjengelig. Det vil bli tilføyet enkelte eksempler.

Noen musikkeksempler har ikke kunne spilles på alle anlegg. Det gjelder eksempler som har hatt navn med spesielle dansk/norske bokstaver og bokstaver som ü og ö. Disse navn er nå tilpasset bruk på alle anlegg. Vil gjerne have tilbekemelding dersom det stadig er eksempler som ikke kan spilles.

Samlingen om dim-akkorden vil i nær fremtid bli omdisponert. Eksempler på dim-akkorden som omtydningsakkord vil bli samlet sist i avsnittet og noe utvidet.

22.02: Ny innspilning av Beethoven Der Liebende i samlingen med dim-akkord.

17.03: Omorganisering av eksempler på alterer vekseldominant. Klipp med satser som innledes med denne er nu siste eksempler i hoveddelen. Nytt eksempel på modulasjon med alterert vekseldominant, Schubert Einsamkeit

 

« Tilbake til forsiden


Alt innhold: Niels Eskild Johansen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: U-vett, Universitetet i Tromsø

TIPS!

Klikk her for å få opp innholdsfortegnelse som du kan navigere med.

Klikk utenfor menyen for å lukke den igjen.