Bidrag

INVITASJON TIL Å BIDRA

Musikkonservatoriet ved UiT Norges arktiske universitet vil gjerne invitere alle som er involvert i musikkteknologifeltet til å komme med bidrag til Musikteknologidagene 2015 i Tromsø. Konferansen er arrangert i samarbeid med Insomniafestivalen, og med støtte fra Forskningsrådet. Både enkeltpersoner og representanter for organisasjoner kan inkluderes i programmet.

Konferansen har ikke et spesifikt tema, men vi oppfordrer til bidrag som kan ha en nettverksskapende effekt og som kan føre til samarbeid mellom akademia, utøvende/skapende musikk- og kunstmiljøer og/eller kulturnæringer.

Bidrag kan være:

Foredrag

Foredrag skal i utgangspunkt være 15 minutter med ekstra 5 minutter for spørsmål og diskusjon. Presentasjoner kan være innenfor temaer som utdanning, forskning, formidling, næringsliv, produksjon, komposisjon, installasjon, eller lignende.

Konferansens hovedspråk er norsk, men innlegg kan også holdes på engelsk, svensk eller dansk.

Send inn tittel, et sammendrag på maks 300 ord og en CV.

Demonstrasjoner

Praktiske demonstrasjoner av kunstnerisk arbeid og teknologiske nyutviklinger kan presenteres som del av konferanseprogrammet. Demonstrasjonen skal i utgangspunktet være på opptil minutter med 5 minutter ekstra for spørsmål og diskusjon.

Send inn tittel, et sammendrag på maks 300 ord og en CV.

Kunstneriske bidrag

De fleste kunstneriske bidrag vil legges inn i konferanseprogrammet på dagtid, da mye av festivalprogrammet for Insomnia allerede er satt. Det finnes imidlertid noen luker i Insomniaprogrammet som kan være et konsertbidrag fra Musikkteknologidagene på lørdag den 24. oktober.

Bidrag til konferansens dagsprogram kan være live-elektronikk, lydinstallasjoner, akusmatiske verk, performance, multimedia-komposisjoner e.l.

Send inn tittel, enlenke til et opptak av bidraget (Soundcloud, Youtube, e.l.) sammen med en kort beskrivelse (ca. 100 ord), og legg ved en CV.


Forslag til bidrag sendes til Jon Marius Aareskjold innen 9. oktober 2015: jon.marius.aareskjold@uit.no

Arrangør kan dekke hele eller deler av utgiftene tilknyttet reise og opphold for bidrag som er akseptert – dette er avhengig av den totale kostnadsrammen.

Comments are closed.