Om Musikkteknologidagene

Musikkteknologidagene er en årlig konferanse og et møteplass for representanter for undervisnings-og forskningsinstitusjoner, produksjonsmiljøer, kunstnere, forskere, studenter og andre interesserte som på ulike måter arbeider med musikkteknologi.

Musikkteknologidagene ble arrangert for første gang i 2005 som et samarbeid mellom Institutt for musikkvitenskap ved Universitete i Oslo og Notam i tilknytning til Ultimafestivalen. I listen under finnes lenker til alle Musikkteknologidagene som har vært arrangert landet rundt siden oppstarten.

  • Musikkteknologidagene 2005 – Arrangert av Institutt for musikkvitenskap (UiO) og Notam i tilknytning til Ultimafestivalen
  • Musikkteknologidagene 2006 – Arrangert av Institutt for musikk (NTNU) i samarbeid med TEKS/Trondheim Matchmaking
  • Musikkteknologidagene 2007 – Arrangert i samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Notam, Institutt for musikkvitenskap (UiO) i tilknytning til Ultima
  • Musikkteknologidagene 2008 – Arrangert i samarbeid mellom BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, BRAK – Bergens rockaktører og Griegakademiet, Institutt for musikk, (UiB)
  • Musikkteknologidagene 2010 – Arrangert av Norges musikkhøgskole
  • Musikkteknologidagene 2011 – Arrangert av NTNU
  • Musikkteknologidagene 2012 – Arrangert av Norges musikkhøgskole og Notam
  • Musikkteknologidagen(e) 2013 – Arrangert av Institutt for musikkvitenskap (UiO)
  • Musikkteknologidagen(e) 2014 – Arrangert av Universitetet i Agder, Musikkonservatoriet

Comments are closed.