Monthly Archives: November 2019

Saksliste årsmøte

Saksliste for årsmøtet 2019
1. Godkjenning av innkalling og saksliste for årsmøte
2. Velge ordstyrer, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
3. Styrets beretning til Årsmøte
4. Godkjenning av revidert regnskap
5. Forslag handlingsplan 2020
6. Forslag budsjett 2020
7. Vedtekter – Forslag for endringer
8. Valg av nytt styre
9. Annet

Årsmøte 2019

Sender ut innkallelse til årsmøte i Nakama.
 
Årsmøtet er Tirsdag 19.11.19 kl. 17.00
Det kommer til å være pizzaservering OuO
Sakliste blir lagt ut i løp av uka sammen med sted!
——-
English:
Hi.
It is going to be a year-meeting in Nakama.
The meeting is on Tuseday 19.11.19 at 17.00
It is going to be pizza!