English

Bures boahtin Nanoskopiijai UiT:s!

Optihkalaš nanoskopiija leat šaddan stuorra dutkafáddá sihke máilmmis ja Romssa universitehtas kemiija nobelbalkkašumi maŋŋel 2014:s. Nanoskopiija joavku lea sturron (ovddeš) unna optihkka joavku universitehtas, ja Balpreet Singh Ahluwalia oaččui ERC álggu stipeanda ja álggahii dán joavku 2015:s. Dál Ahluwalia jođiha joavkku Krishna Agarwal:in mielde, gii oaččui iežas ERC álggu stipeanda nanoskopiija ovddas 2018:s, ja joavkkus leat sullii 20 dutki, studeantta ja guossedutki 5 nannámis eret. Bargojoavkkus leat sihke fysihkkadutkit, dihtordutkit, inšenevrrat ja biologat, ja mii bargat ollu dutkafáttáin, ovdamearkka dihte njunuš govven seallaide ja govvameannudeapmi, ja mii ovdánit dán ođđa fáttá silisiumskearru-vuođul nanoskopiija.

 

Min birra:      Olbmot      Vuođđustruktuvra      Ruhtadeapmi      Oktavuohta