Datalogging

Solformørkelse ILP lux temp 20032015 kl 0804-1454Moderne teknologi og datalogging har gitt oss muligheter til å gjennomføre nye og kanskje mer spennende og virkelighetsnære forsøk i skolen. Det betyr at vi kan gjøre forsøk som går veldig fort; forsøk som var umulige å få til uten automatisk logging med datamaskin. Det motsatte er også tilfelle – vi kan samle inn data over lange tidsrom uten at vi en gang behøver å være til stede. (www.naturfag.no)

Noen ideer om hvordan du kan bruke datalogging i undervisningen (PDF-artikkel Naturfag 2/2015).

Det finnes mange spennende muligheter til å kombinere faglige kompetansemål med grunnleggende ferdigheter. Kjersti Hofstad Lian ved Straumsbukta skole har utviklet et opplegg om LYD for mellomtrinnet som legger vekt på elevaktive arbeidsformer både i klasserommet og ute.

LYD, datalogging og GRF Kjersti Hofstad Lian