Den mobile kjemikeren

English version coming soon

 

Et FoU-prosjekt ved UiT Norges arktiske Universitet

Nordmenn er veldig opptatt av friluftsliv. Lærerne går med klassen på skitur, topptur, i fjæra og i skogen, det lages bål og lekes mye ute. Nyttårsaften skal det feires, og fyrverkeri til millioner av kroner brukes årlig. Jeg mener at vi bruker dette potensialet for lite for å gjøre naturfag forståelig og hverdagsrelevant.

I prosjektet skal det derfor utvikles to tiltak med arbeidstittel «Kjemistien» og «Kjemisekken», som utfyller hverandre.

 

  1. Kjemistien – en fagdidaktisk, digital skattejakt

Kjemistien baseres på forskning og erfaringer fra prosjekter i Sverige, Tyskland og England, som knytter kjemi og fysikkundervisningen sammen med den virkelige verden utenfor klasserommet og læring for bærekraftig utvikling. Mye av det som er blitt utprøvd kan ikke gjennomføres i Nordområdene, fordi det trengs faste installasjoner som i praksis ville blitt ubrukbare i vinterhalvåret, dvs. mesteparten av undervisningstida. Det er her konseptet til Den mobile kjemikeren kommer inn.

 

Det som er innovativt i forhold til tidligere prosjekter er fleksibiliteten og overføringsverdien. Jeg vil bruke apper som knytter sammen gps-funksjonen (a la Geocaching), kamera, programvare for bildegjenkjenning og såkalt augmented reality. Dette betyr at fysiske skilt og installasjoner ikke lengre er nødvendig for å finne og jobbe med oppgaver og innhold i uteundervisningen. Stien blir således billigere å lage, overførbar til andre lokaliteter og fleksibelt overfor oppdateringer.

For allikevel kunne gjennomføre utforskende, studentaktiv undervisning med små, relevante forsøk, og ikke bare digitalbaserte oppgaver og utfordringer, utvikles også:

 

  1. Kjemisekken – den mobile kjemikerens førstehjelpspakken

Denne skal inneholde mobilt utstyr til datalogging, grunnutstyr og kjemikalier for å  gjennomføre enkle analyser og forsøk underveis, samt nødvendig verne- og førstehjelpsutstyr.

I første omgang er det tenkt at studentene skal bruke kjemisekken selv i vår undervisning.

Utover det er det ønskelig å lage fire ryggsekker, slik at studentene og interesserte praksislærere kan låne dem som et klassesett, og teste dem ut på skoleklasser.