Metaller og metallioner i nærområdet

Metaller er lett gjenkjennelig, og brukes overalt rundt skolen.

Men hvilke? Og hvordan takler de korrosjon eller blir beskyttet mot korrosjon?

Her et forslag for et opplegg om metaller og korrosjon fra Elisabeth Knedahl Hansen for vgs:

 • Oppstart – presentere dagens aktivitet
  • Repetere litt reduksjon og oksidasjon fra forrige naturfagstime
  • Kort presentasjon om metaller, korrosjon
  • Mål for aktiviteten, gjennomgang av sekken og sikkerhet
 • Dele inn i grupper (5 grupper)
  • Gruppene blir kjent med kjemisekken og tester ut utstyret inne før vi går ut
 • (Regner med oppstarten inne tar ca. 30 minutter)
 • Sender elevene ut til ulike plasser rundt skolen
  • Elevene tar bilder og noterer hva de finner
 • (ute i ca. 45 minutter)
 • Avslutning inne på klasserommet (ca. 15 minutter)
  • Oppsummering
  • Hva har elevene funnet?

Hva bør du ta med deg i sekken?

Kjemisekken metaller

Hvordan fungerer testene? Her kan du laste ned en elevrettet beskrivelse for testing av tre vanlige metaller:

Test forFe

Test for Zn

Test for kobberionerCu