Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Oppgjøret i privat sektor ble fredag kveld utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes.

I kveld ble det kjent at forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet – frontfaget – blir utsatt til august. Partene satte seg ned rundt forhandlingsbordet tirsdag, men besluttet å utsette i lys av situasjonen Norge nå står i.

I samråd med alle hovedorganisasjoner har riksmekler Mats Wilhelm Ruland besluttet å utsette samtlige av vårens forhandlinger til høsten. Frontfagsforhandlingene setter rammene for oppgjørene i offentlig sektor, og det betyr at forhandlingene i stat, kommune og helsesektoren også utsettes.

– Koronaviruset har satt samfunnet i en ekstraordinær situasjon, og vi støtter fullt ut avgjørelsen som er tatt. Å hindre smitte er jobb nummer én nå, og forutsetningene for å gjennomføre normale forhandlinger er rett og slett ikke til stede, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Etter planen skulle forhandlingene i offentlig sektor starte opp i begynnelsen av april. Nye oppstartsdatoer vil avtales mellom partene. Inntil videre vil dagens avtaler videreføres.

Innkalling til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø

Tid: Torsdag 15. februar 2018, kl 13:00.
Sted: MH L11.202 møterom ISM

Saksliste:

1.    Valg av ordstyrer og referent

2.    Godkjenning av innkalling og saksliste

3.    Styrets årsberetningen

4.    Innkomne saker

5.    Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte

6.    Behandling av saker til avdelingens årsmøte

7.    Valg av styre og valgkomite

Etter møtet blir det pizza, brus og kaffe. Jeg kobler meg opp hvis noen er på Skype.              Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen. 

Med vennlig hilsen
Harry Jensen
NITO UiT bedriftsgruppe

 

Årsmøte 2018

 

Årsmøte vil bli avholdt torsdag 15.februar kl 13.00. på MH L11.202 møterom ISM.

Skriftlige forslag til saker som skal behandles på årsmøte skal sendes styret

(nito-styret@fagforg.uit.no) minst 7 dager før årsmøtet, innen 7. februar. 

Saksliste kommer rett etter fristen for innkomne saker.

Det blir bestilt mat og vi må ha påmelding til nito-styret@fagforg.uit.no

Tromsø, 22.01.2018

Med vennlig hilsen
Harry Jensen
Leder, NITO UiT

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NITOS BEDRIFTSGRUPPE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.

Tid: Torsdag 12.februar 2015, kl 13:00.
Sted: Rådsrommet på MH, MH-U7.220

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av årsberetningen
 5. Godkjenning av regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015.
 6. Resultat og informasjon fra lokale lønnsforhandlinger 2014.
 7. Behandling av saker til avdelingens årsmøte
 8. Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
 9. Innkomne saker
 10. Valg av styre og valgnemd.

Det vil bli enkel servering under årsmøtet. Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Tromsø, 04.02. 2015

Med vennlig hilsen
Johanne Størkersen
Leder, NITO UiT

Årsmøte 2015

Årsmøte vil bli avholdt torsdag 12.februar kl 13.00.

Hold av datoen. Møtelokale er enda ikke klart. Kommer tilbake med det etter hvert.
Vi prøver i år å ha årsmøte i arbeidstiden i stedet for på kveldstid. Håper på godt oppmøte.

Skriftlige forslag til saker som skal behandles på årsmøte skal sendes styret minst 7 dager før årsmøtet, innen 5. februar. 

Saksliste kommer rett etter fristen for innkomne saker.

Vi skal bestille mat til årsmøte, og ønsker pga det påmelding til årsmøte slik at vi vet hvor mye vi skal bestille.

Påmelding kan gjøres til nito@fagforg.uit.no

Påmelding er også viktig slik at vi vet sånn ca hvor stor møterom vi må booke.

Til de som sitter i Alta;

Det er viktig å få rask tilbakemelding på om dere ønsker å delta på årsmøte. Dette slik at vi bestiller møterom det er videooverføring på.

 

Lokale lønnsforhandlinger 2014

Årets lokale forhandlinger har en økonomisk ramme på 1.75 % av lønnsmassen som ved UiT utgjør kr 23.840.335. Virkningstidspunktet for forhandlingene er 1.8.2014. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31.10.2014. Det er i år ikke lagt opp til sentrale føringer for oppgjøret.

Oppsummert de 4 siste lokale lønnsforhandlingene;

2012: 1,1% av lønnsmassen, og for UiT utgjorde det kr 16.434.387

2010: 0,9 % av lønnsmassen, og for UiT utgjorde det kr 9 973 385

2008: 1,4% av lønnsmassen, og for UiT utgjorde det kr 11 323 147

2006: 1,75% av lønnsmassen, og for UiT utgjorde det ca. 11 mill kr

 

Tidsplan for lokale forhandlinger høsten 2014

Ons. 10.09 kl 13.15 -15   Møte for medlemmer i regi av Akademikerforeningene ved UiT: “Forberedelser og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 2014.” Sted: kommer tilbake til dette. Påmelding til siri.johnsen@uit.no   Egen innkalling kommer.

Torsdag 11.09 kl 24.00:       Frist for å sende inn krav til forhandlingsutvalget

27.- 30. okt.:                         Hovedforhandlinger

Onsd. 31. okt.:                      Frist for lokale forhandlinger 2012

Uke 47.:                                Forhandlinger vedr. neste ledernivå

Alle som sender en søknad til et forhandlingsutvalg vil få et skriftlig svar når protokoll fra forhandlingene foreligger.

Vi oppfordrer alle som skal søke om å begynne arbeidet allerede nå. Retningslinjer og kriterier for endring av lønn finner du her:  https://site.uit.no/akademikerne/avtalerpolitikk/

For å hjelpe forhandlingsutvalget er det viktig at du gir så korte og presise opplysninger som mulig i samsvar med kriterielisten. Vi anbefaler at du velger ut noen av kriteriene, og bruk de du mener er særlig relevante for søknaden. Husk også å få med tidspunkt (årstall) for gjennomført utdanning/etterutdanning, kurs o.l.

 

Hvor sender du ditt lønnskrav?

Alle medlemmer skal sende sin søknad til NITO’s forhandlingsutvalg.

nito-forhandlingsutvalg@asp.uit.no

Undertegnede vil fungere som forhandlingsleder for et utvalg bestående av Tom-Ivar Eilertsen, Odile Wallerath og undertegnede.

Søknader må leveres digitalt i  Excel-format som er sendt på mail, til forhandlingsutvalgets epostadresse; nito-forhandlingsutvalg@asp.uit.no innen torsdag 11. september kl 24.00.

Forhandlingsutvalget bearbeider søknadene og fremmer krav til arbeidsgiver.

Uavhengig av dette skal arbeidsgiverpartene (fakultetene) fremme arbeidsgiverkrav om lønnsopprykk for dem som de mener bør få det. Administrasjonen og fakultetene diskuterer så en strategi for prioritering og behandling av krav og gjennomføring av forhandlingene. Dette innebærer at fakultetene/administrasjon må ha en selvstendig holdning til å bruke lønn som belønning/virkemiddel i personalbehandlingen.

Selv om søknaden kun skal sendes til ditt forhandlingsutvalg mener vi det er hensiktsmessig at du informerer din nærmeste overordnede om at du søker om lønnsopprykk. Dette kan for eksempel gjøres ved at du ber om en lønnssamtale med din leder.

Lønnssamtale

Vi oppfordrer dere til å be om en lønnssamtale i forkant av forhandlingene. Akademikerne har laget en egen brosjyre om samtalen, og du kan lese mer om hva den innebærer her: https://site.uit.no/akademikerne/avtalerpolitikk/

Spørsmål i forbindelse med ditt lønnskrav

Dersom du har spørsmål til undertegnede eller andre i delegasjonen angående ditt krav ber vi om at du tar kontakt via epost i god tid før søknadsfristen utløper torsdag 11. september kl 24.00.

Kvittering på mottatt søknad

Alle søknader sendes elektronisk til oppgitt epostadresse, og du kan ikke anse din søknad som mottatt før du har fått en bekreftelse på mottatt søknad.  Vi ber om at du merker emnefeltet på e-posten med “2.3.3 krav høsten 2014”. Dersom du ikke oppgir noe i emnefeltet kan eposten din bli lagt i mappen for useriøs e-post.

På vegne av forhandlingsdelegasjonen

 

Johanne Størkersen
Leder NITO’s bedriftsgruppe

 

Årsmøteinnkalling

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.

Tid og sted:

Tirsdag 11.2.2014, kl 18.00
Årsmøtet skal holdes på Peppe’s pizza, 2.etg – Stortorget 2

Det blir servert pizza og drikke på møtet.

Saksliste: Blir lagt ut etter at fristen for innkomne saker er ute.

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Sakspapirer sendes ut per mail på forhand. Ønskes det å ha sakspapirene i papirform må dere selv skrive de ut. Det vil ikke bli tatt utskrift av sakspapirer av oss.

Med vennlig hilsen

Johanne Størkersen
Leder, NITO UiT

Tromsø, 04.02.2014

Årsmøteinkalling

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.
Tid: Torsdag 07.februar 2013, kl 18:00.
Sted: Peppes Pizza, Sjøgata i sentrum. Møterom i 2. etasje, samme inngang som pizzarestauranten.

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av årsberetningen
 5. Godkjenning av regnskapet for 2012 og budsjettet for 2013.
 6. Resultat og informasjon fra lokale lønnsforhandlinger 2012.
 7. Behandling av saker til avdelingens årsmøte (ikke lagt ut pr dd)
 8. Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
 9. Innkomne saker
 10. Valg av styre og valgkomite.

Det vil bli servert pizza etter at årsmøtet er avholdt.

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Sakspapirer sendes ut per mail på forhand. Ønskes det å ha sakspapirene i papirform må dere selv skrive de ut. Det vil ikke bli tatt utskrift av sakspapirer av oss.

Tromsø, 04.02.2013

Med vennlig hilsen

Johanne Størkersen
Leder, NITO UiT