Velkommen til Norsk Kjemisk Selskap – Nord-Norge avdeling


Vi formidler kjemi i Nord-Norge! Vår lokalavdeling av Norsk kjemisk selskap har som mål å være et sentralt organ for formidling av kjemifaget, vekke engasjement hos befolkningen og inspirere til naturvitenskapelig tenkning i nord. Dette ønsker vi å realisere gjennom å arrangere akademiske og populærvitenskapelige foredrag, støtte undervisningen i skolene og å samarbeide med kjemi-miljøene i Nord-Norge om nettverksbygging og arrangementer.


Sponsor for NKS-NN:


Følg oss på Facebook -|-Bli medlem i NKS! -|- Nettsidene til Norsk Kjemisk Selskap