Styret NKS-NN

Styrets sammensetning 2021

Leder Juho Aleksi Kosonen
Nestleder Linda Hanssen
Kasserer Manuel Karl Langer
Sekretær Marius Myreng Haugland
1. vara Bente Sirin Barge
2. vara Karoline Nordli