Styret NKS-NN

 

Styrets sammensetning 2021

Leder Juho Aleksi Kosonen
Nestleder Linda Hanssen
Kasserer Tone Kristoffersen
Sekretær Susann Skagseth
1. vara Marius Myreng Haugland
2. vara Bente Sirin Barge