Towards Policy-Relevant Ecology

Towards Policy-Relevant Ecology

11-13 February 2019, Tromsø

Presset på naturlige økosystemer over hele verden og i Norge øker. Kunnskap basert på økologisk vitenskap kan informere beslutningsprosesser samt forbedre politiske prosesser slik at presset modereres, men hvor ofte brukes denne kunnskapen? Og, krever grunnlovens §122 en ny standard for miljøvitenskap og bruken av denne? Først diskuterer vi hvordan vi som økologer kan gjøre økologisk vitenskap mer nyttig for samfunnet, nærmere bestemt hvordan vitenskapelig fokus og metoder er relatert til samfunnets krav til økologer. Deretter åpner vi for publikum og spør hvordan Norges politiske arenaer inviterer inn og bruker økologisk vitenskap.

 

Velkommen til forskere, studenter, embetsmenn, media, og alle som er interessert i økologi og miljøvitenskap.