Prue Addison

Prue Addison is a conservation scientist who is passionate about improving the use of science in decision-making. Prue’s career began with a strong ecological focus, investigating the dynamics of rocky intertidal reef communities in Australia. Since then her research has evolved, and she now works with government agencies, NGOs and the private sector on applied research projects that range from ocean management through to corporate biodiversity accountability. Prue’s work spans the science-policy-practice boundary spanning expertise, translating scientific research in support of strategic environmental and sustainability decisions on land and in the ocean.

 

 

Per Arneberg

Per Arneberg er forsker ved Havforskningsinstituttet hvor han særlig arbeider med vurdering av tilstand i økosystemer. Han leder Den rådgivende gruppen for overvåking (Overvåkingsgruppen), en av to rådgivende grupper som er etablert for å følge opp arbeidet med de helhetlige økosystembaserte forvaltningsplanene for norske havområder. Han er også en av to ledere av WGINOR, en gruppe etablert innen ICES for å arbeide med integrerte økosystemvurderinger av Norskehavet. Han leder nå også arbeidet med den marine delen av utvikling av fagsystem for vurdering av økologisk tilstand.

 

 

Sandra Hamel

Sandra Hamel er førsteamanuensis i statistisk økologi ved Instituttet for arktisk og marin biologi ved UiT – Norges arktiske universitet. Hennes hovedforskningsinteresse ligger i grensesnittet mellom biologi og statistikk, med særlig fokus på evaluering/utvikling av statistiske metoder for å kvantifisere biologiske prosesser. Hun gjør bruk av disse metodene for å forbedre de slutninger som tas samt kvantifisere usikkerhet knyttet til disse, hovedsakelig relatert til livshistorie, populasjonsdynamikk, arters forekomst og bevaring.

 

 

 

Rolf A. Ims

Rolf A. Ims er professor i økologi ved UiT – Norges arktiske universitet hvor han særlig arbeider med effektene av klimaendringene på nordlige økosystemer. Sentralt i dette arbeidet er utviklingen av det økosystembaserte overvåkningssystemet COAT (Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra). Han har tidligere ledet flere vurderinger av økologiske overvåkningsprogrammer og av tilstanden til arktiske økosystem.

 

 

 

 

Ingvild Ulrikke Jakobsen 

Ingvild Ulrikke Jakobsen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved UiT – Norges arktiske universitet.

Hun er prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet og nestleder ved KG Jebsen senter for havrett ved UiT. Jakobsen har omfattende publikasjoner innenfor havrett og internasjonal og nasjonal miljørett.

 

 

 

Andrew S. MacDougall 

Andrew MacDougall is an environmental ecologist in the Department of Integrative Biology, University of Guelph, Guelph Ontario, Canada. His research group tests how global environmental change affects fundamental ecological processes, at a range of spatial resolutions from local to global with study sites in North American prairie and the Swedish high arctic. Prior to academia, he worked seven years for government and non-government conservation organizations. One of his current research projects collaborates with farmers, testing methods that balance environmental sustainability with intensive agriculture with implications for both policy and practice.

 

 

Signe Nybø

Signe Nybø er forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning siden 2010. Hun har ledet arbeid et med å utvikle et forslag til fagsystem for økologisk tilstand og utvikling av naturindeks for Norge. Hun har også deltatt i arbeidet med NOU om naturens goder. Nybø har tidligere arbeidet 12 i år  Direktoratet for naturforvaltning, bl.a.  med å koordinere overvåking av biologisk mangfold og å utvikle overvåkingsprogram knyttet til vannforskriften.

 

 

 

Svein Vigeland Rottem

Svein Vigeland Rottem (PhD) er seniorforsker ved Fridjof Nansen-instituttet. Hovedforskningsinteresser hans er innenfor arktisk styring, maritime sikkerhetsspørsmål i Arktis, vitenskapspolitisk grensesnitt og Arktisk råd. Han har utgitt en rekke artikler i akademiske tidsskrifter, bokkapitler og rapporter om disse problemene.

 

 

 

 

Christian Steel 

Christian Steel er biolog og generalsekretær i Sabima – en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av biomangfold, og en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge, inkludert Norske Havforskeres Forening. Steel er oppvokst nær sjøen i Arendal, er cand. scient. i zoologi fra Universitetet i Oslo, og har feltarbeid på fugler og insekter som en sterk hobby. Stor er også interessen for å se sammenhengen mellom biologifaget, naturforvaltning og politikk, noe Steel får fullt utløp for i jobben i Sabima – sammen med 12 dedikerte kolleger.

 

 

 

Anne Sverdrup-Thygeson 

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringbiologi på NMBU, men også en ivrig formidler av økologi til folk flest. Tekstene hennes finner du i Aftenposten Viten og Klassekampens Naturligvis-spalte, og i tidsskrift som Naturen eller Syn og Segn. Anne har vært gjest i Lindmo og er også ofte å høre på radio, blant annet som gjest i panelet på Abels Tårn der hun svarer på vitenskapsspørsmål fra lytterne. Hun er en ettertraktet foredragsholder enten temaet er skogbruk og biomangfold, verdien av natur eller insektenes betydning. I mars 2018 ga hun ut boka Insektenes planet, som har fått mye oppmerksomhet og er solgt til 19 land.

 

 

 

Vigdis Vandvik

Vigdis Vandvik is a professor of plant ecology and the director of the bioCEED Centre for Excellence in Biology Education at the University of Bergen, Norway. She is actively involved in the science-policy interface both internationally and in Norway; e.g., as a lead author of the Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Service (IPBES) Europe and Central Asia report, a member of the Norwegian Science Committee for Food and Environment (VKM), and through serving on various expert committees for the Norwegian Biodiversity Facility (Artsdatabanken).