Prue Addison

Prue Addison is a conservation scientist who is passionate about improving the use of science in decision-making. Prue’s career began with a strong ecological focus, investigating the dynamics of rocky intertidal reef communities in Australia. Since then her research has evolved, and she now works with government agencies, NGOs and the private sector on applied research projects that range from ocean management through to corporate biodiversity accountability. Prue’s work spans the science-policy-practice boundary spanning expertise, translating scientific research in support of strategic environmental and sustainability decisions on land and in the ocean.

 

 

Per Arneberg

Per Arneberg er forsker ved Havforskningsinstituttet hvor han særlig arbeider med vurdering av tilstand i økosystemer. Han leder Den rådgivende gruppen for overvåking (Overvåkingsgruppen), en av to rådgivende grupper som er etablert for å følge opp arbeidet med de helhetlige økosystembaserte forvaltningsplanene for norske havområder. Han er også en av to ledere av WGINOR, en gruppe etablert innen ICES for å arbeide med integrerte økosystemvurderinger av Norskehavet. Han leder nå også arbeidet med den marine delen av utvikling av fagsystem for vurdering av økologisk tilstand.

 

 

Sandra Hamel

Sandra Hamel is an Associate Professor in Statistical Ecology at the Department of Arctic and Marine Biology at UiT – The Arctic University of Norway. Her main research interest lies at the interface between biology and statistics, with a particular focus on evaluating/developing statistical methods to quantify biological processes. She is applying these methods to improve inference and better quantify uncertainties of diverse biological processes, mostly relating to life-history, population dynamics, species’ occupancy, and conservation.

 

 

 

Rolf A. Ims

Rolf A. Ims er professor i økologi ved UiT – Norges arktiske universitet hvor han særlig arbeider med effektene av klimaendringene på nordlige økosystemer. Sentralt i dette arbeidet er utviklingen av det økosystembaserte overvåkningssystemet COAT (Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra). Han har tidligere ledet flere vurderinger av økologiske overvåkningsprogrammer og av tilstanden til arktiske økosystem.

 

 

 

 

Ingvild Ulrikke Jakobsen 

Ingvild Ulrikke Jakobsen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved UiT – Norges arktiske universitet.

Hun er prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet og nestleder ved KG Jebsen senter for havrett ved UiT. Jakobsen har omfattende publikasjoner innenfor havrett og internasjonal og nasjonal miljørett.

 

 

 

Andrew S. MacDougall 

 

 

 

 

 

 

 

Signe Nybø

Signe Nybø er forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning siden 2010. Hun har ledet arbeid et med å utvikle et forslag til fagsystem for økologisk tilstand og utvikling av naturindeks for Norge. Hun har også deltatt i arbeidet med NOU om naturens goder. Nybø har tidligere arbeidet 12 i år  Direktoratet for naturforvaltning, bl.a.  med å koordinere overvåking av biologisk mangfold og å utvikle overvåkingsprogram knyttet til vannforskriften.

 

 

 

Svein Vigeland Rottem

Svein Vigeland Rottem (PhD) is a senior researcher at The Fridtjof Nansen Institute. His main research interests are within the fields of Arctic governance, maritime safety issues in the Arctic, science-policy interface, and the Arctic Council. He has published a number of articles in academic journals, book chapters and reports on these issues.

 

 

 

 

Katriona Shea 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Sverdrup-Thygeson 

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringbiologi på NMBU, men også en ivrig formidler av økologi til folk flest. Tekstene hennes finner du i Aftenposten Viten og Klassekampens Naturligvis-spalte, og i tidsskrift som Naturen eller Syn og Segn. Anne har vært gjest i Lindmo og er også ofte å høre på radio, blant annet som gjest i panelet på Abels Tårn der hun svarer på vitenskapsspørsmål fra lytterne. Hun er en ettertraktet foredragsholder enten temaet er skogbruk og biomangfold, verdien av natur eller insektenes betydning. I mars 2018 ga hun ut boka Insektenes planet, som har fått mye oppmerksomhet og er solgt til 19 land.

 

 

 

Vigdis Vandvik