Header image.

NH2021

Velkommen til Norske historiedager i Tromsø 3-5 september 2021

GRENSER – i grenseløs forstand – var oppnevnt som tema for Norske historiedager 2020, men så måtte konferansen utsettes til 2021. Pandemien som herjet mesteparten av 2020 og 2021 gjorde ikke grenser mindre aktuelt som tema, så vi holdt på den, men uten at pest og plage fikk all plassen.

Siden fagmiljøet inviterte til samling i Tromsø, passet det fint å illustrere temaet grenser med det første kjente kartet over bare Norge, tegnet på midten av 1600-tallet av Johannes Blaeu. Her er det nordlige knapt med, og opplevelsen av å være litt ‘utafor kartet’, uteglemt og perifer for de toneangivende, har klart vært med å prege nordlige representasjoner. Noen av den nyere tids store utfordringer – sikkerhet, ressurser, masseturisme, klimakrise – har derimot gjort det nordlige og det arktiske meget sentral. Det nordlige er også grense mot De andre, særlig Russland, men like viktig er oppløsningen av de samme grensene når man ser på det kulturelle landskapet. Folkeslagene i nord har en lang og innviklet felles historie, og ofte i konflikt med grensedragninger definert andre steder.

Vi inviterte alle til å være med å drøfte grenser, forstått i videste forstand, men som alltid var det åpent for øvrige tema. Norske historiedager er en god møteplass for miljøet, og vi fikk alle noen flotte dager sammen i nord.

Comments are closed.