HOVEDSESJONER

For NH2021 har vi planlagt følgende tre plenumssesjoner – to panel og et foredrag:

 

1. KARTOGRAFI – MED FOKUS PÅ DET NORDLIGE

Benedicte Gamborg Briså (cand. philol, UiO, 1996), har vært ansvarlig for Nasjonalbibliotekets kartsamling fra 1997. Fra 2017 var hun involvert i å planlegge, etablere og drifte Nasjonalbibliotekets Kartsenter sammen med Erling Sandmo. Senteret åpnet i septemeber 2019, og den forbindelse kurerte Briså og Sandmo åpningsutstilling Fra det fjerne. Trykte kart over Norge og Nordområdene 1482 – 1845.  Kartsenteret er arkiv for Ginsbergsamlingen, verdens største samling av trykte kart over Norge, Norden og Nordområdene, som Sparebankstiftelsen kjøpte av William Ginsberg i 2017 og deponerte på Nasjonalbiblioteket. I tillegg fungerer Kartsenteret som utstillingslokale for eldre kart av alle slag. (Foto: Liv Vedeler Nilsen)

 

 

Per Pippin Aspaas er en latinfilolog og vitenskapshistoriker ansatt ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Sammen med Henning Hansen var han faglig ansvarlig for utstillingen Blikket vendes mot Nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen (Polarmuseet i Tromsø, januar 2021–). Aspaas har interessert seg for ulike aspekter av vitenskaps- og lærdomshistorien i tidlig nytid. Som leder i Norsk selskap for 1700-tallsstudier ledet han arrangementskomiteen for den digitale konferansen «Naturen og det naturlige på 1700-tallet» i februar 2021. Hans seneste bok er Maximilian Hell (1720–92) and the Ends of Jesuit Science in Enlightenment Europe, med László Kontler. Brill, 2020. (Foto: Linnea Nordström)

 

 

Henning Hansen är en vid Universitetsbiblioteket i Tromsø verksam bokhistoriker. Tillsammans med Per Pippin Aspaas har han kuraterat utställningen Blikket vendes mot Nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen (Polarmuseet i Tromsø, januar 2021–). Hansens forskningsintressen spänner från litteratursociologi och provenienshistoria till kartografi och bibliotekshistoria och han är Regional Liaison för Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, SHARP. (Foto: Linnea Nordström)

 

 

 

 

2. ARKTISKE GRENSER PÅ 1800-TALLET

Ulrike Spring er historiker og forskerutdanningsleder ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie, Universitetet i Oslo. Tidligere har hun vært historiker ved Høgskulen i Sogn og Fjordane / Høgskulen på Vestlandet, UiT Norges arktiske universitet, og konservator ved Wien Museum. Spring forsker på 1800-tallets reisekultur med fokus på Arktis, Norge og Habsburgerriket, og på museer. For tiden er hun leder for forskningsprosjektene “TRAUM – Transforming Author Museums” (FRIPRO, 2016-19, https://traum.hisf.no/) og “Collecting Norden” (UiO:Norden, 2021-22).

 

 

 

3. KOMMISJONEN

Vi planlegger et plenumspanel om arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen, som gransker fornorskningspolitikken og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Her har vi invitert med oss Astrid Andersen fra DIIS i København, Hanne Hagtvedt Vik fra UiO [TBC], og en representant fra kommisjonen selv, Anne Julie Semb.

Anne Julie Semb er professor i statsvitenskap og for tiden dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Sembs forskningsinteresser er, blant annet, konflikter mellom stater og grupper, suverenitetsbegrensninger, menneskerettigheter, statsborgerskap, medborgerskap, og herunder urfolks- og minoriteters medborgerskap. Anne Julie Semb er medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen, og representerer denne i panelet.

 

 

 

Astrid Nonbo Andersen har PhD i idehistorie, og er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS. Hun forsker på sosialt minne og historiepolitikk, og har særlig fokus på skandinavisk kolonihistorie. For tiden arbeider hun med et forskningsprojekt om sannhets/forsoningsprosesser i Norge, Sverige og Finland. Hun har tidligere forsket på Grønlands forsoningsprosess, og på relasjonene mellom Danmark (og Norges) tidligere kolonier, herunder US Virgin Islands, Tharangampadhi og Grønland. I 2017 kom hun med boken Ingen Undskyldning: Erindringer om Dansk Vestindien og kravet for erstatninger for slaveriet.

Comments are closed.