Velkommen!

Dette er en ressursside for alle som jobber med implementeringen av den nye studieplanen for medisin, 2012-planen, ved Universitetet i Tromsø.

All relevant informasjon om ledelse og drift av 2012-planen er nå samlet i Håndbok for ledere ved legeutdanningen i Tromsø   (2016-utgaven)(1,6 Mb) Oppdatert pr 11.2.2016.

Ta kontakt med: eilif.nilssen@uit.no om det er noe dere lurer på.

Nylige hendelser:

Unni Ringberg er ansatt som leder av Profkom og Finn Egil Skjeldestad er ansatt som leder for Vitkom (7.1.15)


Helsefak er tildelt kr 300.000 av såkorn- og utviklingsmidler fra UiT til viderføreing av Legevaktprosjektet. (2.1.15)


Programstyret for medisin har i møte 4.12.14 oppnevnt emnegruppe som skal jobbe med 5.og 6.studieår. Leder for gruppen er Ellen B Pedersen.


Programstyret har revidert sammensetningen av Studieplanutvalget. Programstyremøte 23.10.2014


Programstyret for medisin har 23.10.14 vedtatt:
1. Programstyret medisin støtter en gjennomføring av OSCE våren 2015. Det er satt av 300.000 kr til dette i budsjettet for Fellesmedisin 2015, som vil dekke kostnadene i foreslåtte budsjett. Kostnader utover Fellesmedisins budsjett må avtales nærmere med Programstyret.
2. Administrativ støtte til planleggingen gis i hovedsak av IKM.
3. Programstyret ber om å få tilsendt en rapport etter gjennomføringen av OSCE våren 2015.


Programstyret for medisin har 23.10.14 vedtatt utfyllende bestemmelser for delemne 2.5 Valgfri fordypning 1


20.2.14 Programstyret har vedtatt oppdatert studieplan og emnebeskrivelser
12.2.14 Programstyret for medisin arrangerte dagsseminar om revisjonsarbeidet. Programmet og presentasjonene finner du her .
13.6.13 Oppdatert studieplan vedtatt 11.4.13 av Programstyret for medisin er lagt ut.
22.2.13 Oppdatert emnebeskrivelse for MED-1501 og MED-2501 er lagt ut.
6.12.12 Programsyret for medisin vedtar alle delemnebeskrivelsene for 2.studieår
15.11.12. Studieplanen er oppdatert i henhold til kravene i Kvalifikasjonsrammeverket. Oppdatert versjon nedendenfor.
Oktober 2012. Alle delemnebeskrivelser for 1.studieår vedtatt av Programstyret
28.3.2012. Den nye studieplanen har fått navnet 2012-planen, PM 8/12.
28.3. 2012. Programstyret for medisin har vedtatt den nye studieplanen

Hoveddokumenter:
Studieplan vedtatt av Programstyret for medisin 20.2.2014

Nettside for revisjonsarbeidet fram til vedtak i Fakultetsstyret 24.oktober 2011.