Andre

Finnmark som utdanningsarena i medisistudiet ved UiT
Høringsbrev  12.3.2014, høringsfrist 5.mai 2014
Utredning (11 Mb)
Høringsinnstanser

Studieplaner ved andre norske universitet
Oslo                       Oslo 2014 – revisjon av profesjonnstudiet i medisin 
Bergen
                  Ny studieplan for medisinstudiet ved UiB
Trondheim

Hvordan forberedes medisinske kandidater for arbedslivet – oppsummering fra Legeforeningen 2016