Bakgrunnsdokumenter

Ekstern evaluering (Roald-utvalget)
Evaluering av profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø ble gitt av en ekstern prosjektgruppe 6.juli 2006. Hele evalueringen kan leses her.
(rapporten som pdf)

 

Morgendagens leger – rapport fra arbeidsgruppe 1
Rapporten «Morgendagens leger» kan leses her.