Møter og seminarer

Her finner dere møteinnkalling, viktige arbeidsdokumenter og annen informasjon knyttet til møter og seminarer som arrangeres i forbindelse med implementeringen av den nye studieplanen.

Møter i Styringsgruppa

Møter i Studieplanutvalget (SPU)

Studieplanseminar 9.november 2018
Studieplanseminar 8.februar 2018
Studieplanseminar 9.februar 2017
Studieplanseminar 11.februar 2016

Studieplanseminar 12. februar 2015
Seminar om revisjonsarbeidet 12.februar 2014
Seminar på Scandic Hotel – 25. og 26.januar 2012