Ny samling for delemnekomitéene 6.studieår 15.12.16

Sted: Forskningsparken Tromsø, Linken, Store Blåmann
Av hensyn til rom og lunchbestilling bes du registrere din deltakelse her.

10-10.05 Velkommen v Inger Njølstad Undervisningsdekan
X
10.05-10.25 Presentasjon av introuker høst og vår (Risør/Schirmer)
X
10.25-11.00  Presentasjon av revisjonen med suksesser og utfordringer v Sylvi Hovdenak/Claus  Klingenberg.
Hva kjennetegner god studentundervisning?
X
11.00-11.15  kaffe
X
11.15-11.25 Tverrprofesjonell samarbeidslæring; muligheter i legeutdanningen
 v Nanna Hauksdottir
X
11.30-12.15 Presentasjon av delemner 4-2 (15 min hver)
  Fokus på gode løsninger/valg av eksempler i undervisning og grenseoppganger
x
12.30-13.15 Lunch
x
13.15-14.00 Presentasjon av delemner 5-7 (15 min hver)
Fokus på gode løsninger/valg av eksempler i undervisning og grenseoppganger
x
14.00-15.00 Oppsummering
Hvilke oppgaver gjenstår?
Læringsutbyttebeskrivelser til seminarukene.
Samkjøring av format på læringsutbyttebeskrivelser

Husk også Studieplanseminaret 9.februar 2017