Oppstartmøte for arbeid med 6.studieår, 24.august 2016

Det blir et oppstartmøte for arbeidet med utarbeidelse av delemnebeskrivelser for 6.studieår. Møtet blir i Forskningsparken i Tromsø, 24.august 2016, kl 10-15.
Oppstartmøtet er for de som er oppnevnt som medlemmer av delemnekomitéene. Disse vil få invitasjon tilsendt.

Av hensyn til matbestilling bes de inviteret registrere sin deltakelse her.

Foreløpig program, oppdatert 22.6.16.

Program for samling av medlemmer i delemnekomitéene for 6.studieår i medisin.
Dato: onsdag 24.august
Tidspunkt: kl 10 til 15
Sted: Linken, Forskningsparken, Store Blåmann

 10:00-12:00

Del 1 introduksjon til studieplanlegging, ledes av emneleder Henrik Schirmer

  • 6. studieår i den nye studieplanen, Henrik Schirmer
  • Introduksjon til studieplanen, herunder overordnede strukturer, (Helseforetak og UiT Helsefak), pedagogiske prinsipper og nasjonale føringer (kvalifikasjonsrammeverket), ved studieplansjef Torsten Risør
  • Nasjonale læringsmål, nasjonale praktiske prosedyrer (undersøkelsesteknikker) og nasjonal delprøve, ved prodekan utdanning, medisin og odontologi, Inger Njølstad
  • Behov hos brukerne
    • Helseforetakene, ved kvalitets- og utviklingssjef Einar Bugge, UNN
    • Kommunehelsetjenesten, ved (ikke avklart)

12:00-14:30

Del 2: praktisk arbeid, ledes av Torsten Risør

  • Introduksjon til gruppearbeid.

12:30-13:15 Lunch (45 min)

  • Gruppearbeidet fortsetter

 

14:30-15:00

Del 3: Avklarende diskusjoner, oppsummering, ledes av emneleder Henrik Schirmer

 

Vel hjem