Studieplanseminar 11.2.2016

Studieplanseminaret 2016 arrangeres 11.februar. Møtested er fastsatt –  det blir på samme sted som de to siste år, på Radisson Blu, Sjøgata 7, i Tromsø sentrum.

Mer informasjon kommer etter hvert. Det antas at detaljert program ikke vil være klart før i siste halvdel av januar 2016.

Tema for seminaret er Prakisk klinisk undervisning.

Meld deg på her

Studieplanseminaret 2016 – praktisk klinisk undervisning i 2012-planen

09:15 – 09:45 Registrering med kaffe og forfriskninger

09:45 – 10:15 Velkommen. «Praktisk klinisk undervisning – det er her du blir lege» ved Torsten Risør

10:15 – 11:15 Opplevelser / gjennomføring av praktisk klinisk undervisning 10 min innledninger ved:

11:15 – 11:30 Pause med ommøblering til gruppearbeid, (15 min)

11:30 – 12:00 Gruppearbeid, (oppgaver),  (30 min)

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:30 Praktisk klokskap i legeutdanningen. Hva, hvorfor og hvordan?, ved professor Sylvi Stenersen Hovdenak

13:30 – 14:00 Gruppearbeid fortsetter

14:00 – 14:15 Pause

14:15 – 14:45 Presentasjoner av gruppearbeid / diskusjon

14:45 – 14:55 Utplassering i psykiatri i 5.studieår, ved universitetslektor Herman Tvete

14:55 – 15:25 Hvordan gi nyttige tilbakemeldinger til studenter, ved professor Ragnar Joakimsen

15:25 – 16:00 Hva har skjedd siden sist? (innlegg på 5-10 min)

  • Status Finnmarksmodellen, ved førsteamanuensis Ingrid Petrikke Olsen
  • Organisering av ledelse og administrasjon for legeutdanningen, ved fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik
  • Felles nasjonale læringsmål
  • Praksisprosjektet, ved professor Rolv-Ole Lindsetmo