Studieplanseminar 12.2.2015

Programstyret har foretatt en evaluering av studieplanseminaret på bakgrunn av en QB undersøkelse blant deltakerne. Dette ble behandlet av Programstyret 23.april 2015 og de vedtok følgende:
Programstyret medisin vurderer studieplanseminaret 2015 som vellykket, og ser dette som et godt møtepunkt for alle som jobber med studieplanen. Studieplanseminaret bør derfor videreføres også i 2016. Programkomitéen bør som tidligere bestå av de tre instituttlederne og ledes av studieplansjefen. Dato for neste års seminar settes til torsdag 11. februar 2016.


Programmet som pdf-dokument, (oppdatert 10.2.15) (påmeldte pr 5.2.:91)

Generelt
Hensikt med seminaret er å kommunisere at vi er på vei med revisjonsarbeidet, og at det skal være et forum for å diskutere felles problemstillinger. Sem­i­naret er åpent for alle som er inter­essert i utviklin­gen av den nye studiepla­nen i medisin, 2012-planen.
Hvor: Radisson Blu Hotell i Tromsø sentrum 08.00 – 16.00.

For de som ikke har fått invi­tasjon direkte i Out­look, skjer påmeld­ing ved å sende en e-post til eilif.nilssen@uit.no innen 26.januar 2015.

Programkomitéen
Leder er studieplansjef Torstein Risør. Komitemedlemmer; Terje Larsen, Eyvind Paulssen, May-Lill Johansen, Eilif Nilssen, Tonje Merete Moe, Elin Skog, Hege Skogstad Berntsen.

Program
Tidsramme for dagen 8.00-16.00 inkludert småpauser og 1 time til lunsj. Morrakaffe serveres fra kl.0800

 • Start 08.30
  Presentasjon gruppevis (institutter, Bodø, Finnmark, administrasjon) v/ instituttlederne m.fl.

Studieplan Medisin – på vei mot … ? ved Torsten Risør

HVA SLAGS LEGER TRENGER SAMFUNNET I FREMTIDEN?

09.00 -10.00       Presentasjon fra enkeltpersoner om Hva slags leger trenger samfunnet i fremtiden? Og hva kan det bety for utdanningen av dem? (for å sjekke at vi er på rett vei i Tromsø). 10 min innlegg.

10.00– 10.15      Pause

10.15 – 11.00     Gruppearbeid

 1. Hva er de viktigste utfordringene vi har ved UiT i utdanningen av fremtidens leger?
 2. Og hva er våre viktigste ressurser?

11.00 – 11.30     Oppsummering av gruppearbeid

11.30 – 12.30     LUNSJ

12.30 – 13.15     Parallell sesjoner x5 Hvordan utdanner vi fremtidens leger?

 • Ferdighetstrening – hvordan gjør man det? Innleder er Simon Davis.
 • Det kliniske rom som læringsarena. Innleder er Torsten Risør
 • Essensielle råd til mentorer.  Innleder er Unni Ringberg.
 • Den interaktive forelesning. Innleder er Kjell Lindgård
 • Caseutvikling så det virker. Innleder er Ellen Pedersen

15 min                 Pause

13.30 – 15.45     Plenumspresentasjoner (pause 14.45 – 15.00)

 • VITKOM v/ leder, professor Finn Egil Skjeldestad & studenter
 • Nye studieplanen – endringer i valgfri fordypning 1 for Kull-2012
 • Utvalgte studenter presenterer oppgaver
  • Amund Henden Hjerpbakk: Pasientskygging fra akuttmottak og inn på sengepost
  • Liv Reidun Tverrelv: Hvorfor er forskning ved et universitetssykehus som UNN HF, så viktig? Med ekkokardiografisk strainmåling som eksempel
 • Nye studieplanen kontinuerlig i utvikling – informasjon om pågående prosesser
 • Nasjonalt samarbeid som nå ledes fra Tromsø v/prodekan Inger Njølstad (15 min)
 • Presentasjon av oppdatert av «Håndbok for ledere ved legeutdanningen i Tromsø» v/studieplansjef Torsten Risør & seksjonsleder Elin Skog (10 min)

Avslutning til kl.15.45 – 16.00