Studieplanseminar 9.2.2017

Studieplanseminaret vil bli arrangert på Linken, Forskningsparken,  (Blåmann) og blir lagt opp slik at deltakere fra Bodø og Finnmark slipper overnatting.

Her kan du melde deg på

Program, oppdatert pr 3.2.2017

09:15 – 09:45    Registrering og påmelding til gruppearbeid.
Kaffe og forfriskninger

09:45 – 09:50    Velkommen ved studieplansjef  Torsten Risør

09:50 – 10:10    Om arbeidet i permanent eksamensutvalg (PEU) ved Ragnar Joakimsen, professor IKM

10:10 –                Samarbeid rundt eksamen mellom de aktuelle kommisjonene gjennom en eksamensperiode:

10:10 – 10:20    2.studieår ved Valeria Marton, førsteamanuensis, IKM og leder av eksamenskommisjonen 2.studieår

10:20 – 10:30    3. studieår ved Henrik Schirmer, professor, IKM og medlem av eksamenskommisjonen 3.studieår

10:30 – 11:00    Utvikling av kvalitet i eksamen generelt ved medisinstudiet på NTNU og om MCQ/flervalgsoppgaver og databasen for dette MCQ ved NTNU, Susanne Smeby, stipendiat, NTNU

11:00 – 11:15    Pause med påfyll

11:15 – 12:00    Gruppearbeid del 1 – en oppgave til hver gruppe. (45 min)

  1. Praktisk klinisk undervisning som arbeidskrav. Hva ligger det egentlig i det? Hva forventes i tilbakemelding til studentene?
  2. Hvordan bidra til NTNUs database og i delemneprøvene? Lag en oppgave.
  3. Muntlig eksamen. Hva er styrken og svakhetene? Hvordan kvalitetssikre/kalibrere eksaminatorene?
  4. Skriftlig eksamen. Hva er det å være i en eksamenskommisjon? Hvordan er prosessen? Hvordan blir det morsomt og lærerikt å være i en eksamenskommisjon?

12:00 – 12:45    Lunsj

12:45 – 13:05    Digital eksamen i legestudiet ved Andreas Robertsen, rådgiver eksamensaktiviteter, Helsefak

13:05 – 13:25    Å være novise med digital eksamen og WISEflow, ved Anne Dragøy Hafstad, førsteamanuensis, IMB

13:25 – 13:55    Gruppearbeid fortsetter (30 min)

13:55 – 14:10    Pause

14:10 – 14:40    Presentasjon av gruppearbeidene og diskusjon (minst ett konkret tiltak fra hver gruppe)

14:40 – 15:10    Det internasjonale perspektivet om eksamen, ved Katrine Wennevold, universitetslektor i allmennmedisin, ISM

15:10 – 15:30    Oppsummering ved Torsten Risør