Studieplanseminar 8.2.2018

Tema for seminaret er fagplaner
Studieplanseminaret arrangeres i Linken, Forskningsparken, Tromsø

Meld deg på her

Program for studieplanseminaret 8 februar 2018
(oppdatert 5.2.18)

0900-0915 Velkommen v/Thrina Loennechen, Dekan Helsefakultetet
0915-1045 Ny studieplan. Hvordan ser den nå og ut og hvilke utfordringer har vi videre?
Hva fungerer og hva fungerer ikke? Hva gjør vi med det?Inger Njølstad, ISM
Gunnar Leivseth, IKM 
Karen Sørensen, IMB
Unni Ringberg, profkom
Finn Egil Skjeldestad, vitkom
1045-1100 Kaffe
1100-1200 Hvilke føringer ligger for studieplanarbeidet fremover? Rethos – Rammeplaner for medisinstudiet v/Irene Sørås, KD.
Diskusjon.
1200-1245 Lunsj
1245-1315 Læringsutbyttebeskrivelser og læringsteori – mellom krav og kreativitet v/Katrine Wennevold, Studieplansjef. Introduksjon til arbeid med fagplaner.
1315-1430 Gruppearbeid – lage fagplaner for egne fagenheter
1430-1445 Kaffe
1445-1545 Fra fagplan til delemne – møter for delemnekomiteene.
1545-1600 Oppsummering, evaluering og avslutning