5.året

Programstyret for medisin vedtok i møte 23.april 2015 Mandat og sammensetning for fullføring av 5. og 6. studieår. Hele vedtaket kan leses her.

Femte studieår består foreløpig av tre emner:
MED-3502, Praksis i primærhelsetjenesten (13 stp)
MED-3503, Praksis i sykehus (27 stp)
MED-3950 Masteroppgave (20 stp)

Pro­gram­styret for medisin opp­nevnte i møte 4.12.14 en felles emnegruppe for 5. og 6.studieår ledet av Ellen B.Pedersen, ISM.

Se her