6.året – MED-3601

Emneleder, ikke avklart pr 20.7.17
Emnekoden for 6.studieår er endret fra MED-3600 til MED-3601 i og med godkjenning av emnebeskrivelsen for 6.studieår i 2012-planen.

Det nye 6.året på medisinstudiet UiT Norges arktiske universitet Finnmark, Troms og Nordland. Struktur, innhold, organisering og praktisk gjennomføring

Rammene som er beskrevet i dette dokumentet er godkjent av Programstyret for medisin  i møte 20.april 2016 (PS 14/16)

Referat møte 27.januar 2016

Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark –

Finnmarksmodellen
Finnmark som utdanningsarena (2014) (5 Mb)
Prosjektrapport fase 1, 2015 (2,3 Mb)
Prosjektnotat, implemnetering 1.9.15-30.6.19

2015
Referat møte 11.desember 2015
Referat møte 2.desember 2015

Arbeidsgruppe for 6.studieår oppnevnt av Programstyret for medisin 16.9.15.

Referat møte 03 – 11.desember 2012
Referat møte 02 – 11.oktober 2012
Referat møte 01 – 12.juni 2012

Rapport fra arbeidsgruppe 5. og 6. studieår – 7. desember 2010