STUDIEÅRENE

Studieplan inludert emenbeskrivelser er vedtatt av Programstyret for medisin 20.2.2014

Emnene er delt opp i delemner. Oversikten over delemner og beskrivelse av det enkelte delemne finner du under overskriften DELEMENBESKRIVELSER

Undervisningsterminer
Rektor i samråd med universitetsdirektøren fastsetter datoer for undervisningsterminene. Disse er:

Vårsemesteret 2019: tirsdag 8.januar – fredag 14. juni (ref. 2018/137)
Høstsemesteret 2018: tirsdag 14.august – tirsdag 18. desember (ref. 2018/137) Vårsemesteret 2018: tirsdag 9. januar – fredag 15. juni (ref. 2016/9064)
Høstsemesteret 2017: tirsdag 15. august – tirsdag 19. desember (ref. 2016/9064)
Vårsemesteret 2017: tirsdag 10. januar – fredag 16. juni (ref. 2015/5192)
Høstsemesteret 2016: tirsdag 16.august – tirsdag 20.desember (ref. 2015/5192)

Se også www.uit.no/helsefak/semesterstart