Langsgående tema

2012-planen har to langsgående tema som skal integreres i størst mulig grad i delemnene, men det vil også være separate  timer/bolker for disse.

De to temaene det fokuseres på i studiet er:

Referat fra fellesmøter mellom Profkom og Vitkom
Møte 20.mai 2014