1.året – MED-1501

Første studieår består av emnene:
FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten (10 stp)
MED-1501 Medisin og odontologi år 1 (50 stp). Dette emnet er delt opp i seks delemner.

Emne og delemnebeskrivelser  
Anbefalt litteratur for hele første studieår
(sist revidert 19.juli 2014)

Emneleder: Maria Perander, IMB

Referat fra møter i emnekomitéen:
25.april 2017
30.november 2016
28.april 2016
26.november 2015
11.juni 2015
29.september 2014 
24.april 2014