Delemne 2.6: Sanser og nervesystem 1

Velkommen!

Denne siden kan delemnekomitéen benytte til sine arbeidsdokumenter.
Ta kontakt med eilif.nilssen@uit.no for å få lagt ut dokumenter.

Delemnekomité

Referat fra møter i delemnekomitéen
2015
28.januar 2015

2014
10.desember 2014
1.oktober 2014
Evaluering av delemne 2.6, våren 2014
23.april 2014
14.januar 2014

2013
13.november 2013
25.september 2013
22.mai 2013
20.mars 2013

2012
19.desember 2012
21.november 2012
24.oktober 2012
12.oktober 2012
23.febraur 2012
Scandic-seminaret 25. og 26. januar 2012