Delemne 2.1: VITEN

Velkommen!

Denne siden kan delemnekomitéen benytte til sine arbeidsdokumenter.
Ta kontakt med eilif.nilssen@uit.no for å få lagt ut dokumenter.

Delemnekomité

Evalueringer:
Evaluering høsten 2016
Evaluering høsten 2014
Evaluering høsten 2013

Referat fra møter i delmnekomitéen:
2017
Møte 6.februar 2017

2015
Møte 8.juni 2015

2014
Møte 26.november 2014
Møte 28.febraur 2014

2012
Møte 20.november 2012
Møte 1.november 2012
Møte 15.juni 2012
Møte 14.mai 2012
Møte 16.april 2012
Møte 10.april 2012
Møte 20.mars 2012
Møte 13.januar 2012